Aktuelnosti

Najnoviji crnogorski standardi (MEST)
18.03.2015.

Najnoviji crnogorski standardi (MEST) donešeni su u martu 2015. godine. Rješenja o njhovom donošenju objavljena su u Službenom listu Crne Gore, broj 12/2015, od 16.03.2015. godine. Ovi standardi predstavljaju sastavni dio baze crnogorskih standarda i srodnih dokumenata i moguće ih je nabaviti u Institutu za standardizaciju Crne Gore (ISME). Više informacija o najnovijim crnogorskim standardima moguće je naći ovdje.

Istovremeno, Institut je određen broj standarda proglasio nevažećim. Detaljnije informacije o povučenim standardima moguće je naći ovdje.

Javne rasprave
09.02.2015.

U skladu sa regulativom i Planom i programom rada, Institut za standardizaciju Crne Gore objavljuje dvije javne rasprave za nacrte crnogorskih standarda i srodnih dokumenata. Javne rasprave (br. 1/2015 i 2/2015) počele su 09.02. i trajaće do 09.04. tekuće godine.

Više informacija o nacrtima crnogorskih standarda na javnoj raspravi moguće je naći ovdje.

Članstvo u ETSI
15.01.2015.

U decembru 2014. godine Institut za standardizaciju Crne Gore i Evropski institut za telekomunikacione standarde (ETSI) potpisali su Memorandum o razumijevanju. Na osnovu ovoga sporazuma, Institut je postao Nacionalno tijelo za standarde u zemljama članicama ETSI, te stekao mogućnost učešća u radu stručnih tijela ove organizacije, kao i pravo pristupa bazi standarda i srodnih dokumenata ETSI. Na taj način, u skladu sa državnim interesima, stvorena je pretpostavka za preuzimanje evropskih standarda iz oblasti telekomunikacija na nacionalni nivo, dok je našim korisnicima omogućeno da u prostorijama Instituta ostvare uvid u tekst ETSI standarda i da, ukoliko to žele, izvrše njihovu nabavku.Arhiva: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  sledeća