Aktuelnosti

Javne rasprave
09.02.2015.

U skladu sa regulativom i Planom i programom rada, Institut za standardizaciju Crne Gore objavljuje dvije javne rasprave za nacrte crnogorskih standarda i srodnih dokumenata. Javne rasprave (br. 1/2015 i 2/2015) počele su 09.02. i trajaće do 09.04. tekuće godine.

Više informacija o nacrtima crnogorskih standarda na javnoj raspravi moguće je naći ovdje.

Javna rasprava
25.12.2014.

U skladu sa regulativom i Planom i programom rada, Institut za standardizaciju Crne Gore objavljuje javnu raspravu za nacrte crnogorskih standarda i srodnih dokumenata koje je pripremio ISME/TK 003: Prehrambeni proizvodi. Javna rasprava (br. 11/2014) počela je 25.12.2014. godine i trajaće do 22.02.2015. godine.

Više informacija o nacrtima crnogorskih standarda na javnoj raspravi moguće je naći ovdje.

Javna rasprava
15.12.2014.

U skladu sa regulativom i Planom i programom rada, Institut za standardizaciju Crne Gore objavljuje javnu raspravu za nacrte crnogorskih standarda i srodnih dokumenata. Javna rasprava (br. 10/2014) počela je 15.12.2014. godine i trajaće do 12.02.2015. godine.

Više informacija o nacrtima crnogorskih standarda na javnoj raspravi moguće je naći ovdje.


Arhiva: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  sledeća