Aktuelnosti

Godišnji odmor
27.07.2015.

Od 27.07. kolektiv Instituta za standardizaciju Crne Gore biće na godišnjem odmoru. Radi kontinuiteta rada i nesmetanog toka informisanja, Institut je organizovao dežurstvo. Informacije o standardizaciji i standardima mogu se dobiti putem telefona (020) 227 108 ili na e-mail: isme@t-com.me.


Javna rasprava
17.07.2015.

U skladu sa regulativom i Planom i programom rada, Institut za standardizaciju Crne Gore objavljuje javnu raspravu za nacrte crnogorskih standarda/srodnih dokumenata (br. 6/2015), koja je počela 17.07. i trajaće do 14.09. tekuće godine.

Više informacija o nacrtima crnogorskih standarda na javnoj raspravi moguće je naći ovdje.

Javna rasprava
29.06.2015.

U skladu sa regulativom i Planom i programom rada, Institut za standardizaciju Crne Gore objavljuje javnu raspravu za nacrte crnogorskih standarda/srodnih dokumenata (br. 5/2015), koja je počela 29.06. i trajaće do 27.08. tekuće godine.

Više informacija o nacrtima crnogorskih standarda na javnoj raspravi moguće je naći ovdje.


Arhiva: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  sledeća