Aktuelnosti

Javna rasprava
31.10.2014

U skladu sa regulativom i Planom i programom rada, Institut za standardizaciju Crne Gore objavljuje javnu raspravu za nacrt crnogorskog standarda. Javna rasprava (br. 8/2014) počela je 31.10.2014. godine i trajaće do 30.12.2014. godine.

Više informacija o nacrtima crnogorskih standarda na javnoj raspravi moguće je naći ovdje.


Konkurs Ministarstva ekonomije za refundaciju troškova sertifikacije
17.10.2014.

Ministarstvo ekonomije je objavilo drugi javni poziv preduzetnicima, malim i srednjim privrednim društvima za učešće u "Programu povećanja lokalne i regionalne konkurentnosti kroz usaglašavanje sa zahtjevima međunarodnih standarda poslovanja za period 2014-2016". Finansijska podrška odnosi se na refundaciju (sufinansiranje) do 70% opravdanih troškova akreditacije privrednih društava koja se akredituju za ocjenu usaglašenosti u skladu sa zahtjevima standarda iz serije ISO/IEC 17000 kao i refundaciju opravdanih troškova implementacije sljedećih standarda (sa sertifikacijom ili resertifikacijom): MEST EN ISO 9001, MEST ISO 14001, MEST OHSAS 18001, HALAL, KOSHER, GMP, GDP.

Poziv je otvoren do 3. novembra 2014. godine. Detaljnije...

14. oktobar – Svjetski dan standarda
10.10.2014.

Svake godine širom svijeta 14. oktobar obilježava se kao Svjetski dan standarda. Ovogodišnji moto je: "Standardi – jednaka šansa za sve", i tim povodom su tri vodeće međunarodne organizacije za standardizaciju – ISO, IEC i ITU, u poruci povodom ovog međunarodnog dana, željele da skrenu pažnju javnosti na značaj standarda za globalnu privredu i društvo.

Svjetski dan standarda je odlična prilika da se razmisli o prednostima koje standardi unose u naše svakodnevne živote, tržišnu ekonomiju i nesmetano funkcioniranje poslova javne uprave. Opširnije...


Arhiva: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  sledeća