Aktuelnosti

Obavještenje
26.09.2016.

U skladu sa članom 32 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, obavještavamo zainteresovanu javnost da Institut nije izdavao putne naloge za upravljanje službenim vozilom tokom sljedećih perioda tekuće godine:
- 11-17. jula,
- 18-24. jula,

Saradnja ISME i SAC
16.09.2016.

Institut za standardizaciju Crne Gore (ISME) i Uprava za standardizaciju Kine (SAC) potpisali su Sporazum o tehničkoj saradnji 12. septembra 2016. godine, u Pekingu. Ovaj Sporazum će podići nivo saradnje i komunikacije između relevantnih tijela za standardizaciju, s ciljem uklanjanja tehničkih barijera u trgovini između Crne Gore i Kine.

Slijedeći ekonomske interese dvaju država, težiće se uspostavljanju i razvoju naučne i tehničke saradnje u skladu sa međunarodnim standardima, kao i međusobne saradnje u području standardizacije. Kroz razmjenu informacija i koordinirane aktivnosti, stvoriće se osnova za realizaciju zajedničkih planova u cilju daljeg razvoja ISME i SAC.

Javna rasprava (br. 5/2016)
01.08.2016

U skladu sa regulativom i Planom i programom rada, Institut za standardizaciju Crne Gore objavljuje javnu raspravu za nacrte crnogorskih standarda/srodnih dokumenata (br. 5/2016), koja je počela 01.08.2016. i trajaće do 29.09.2016. godine.

Više informacija o nacrtima crnogorskih standarda na javnoj raspravi moguće je naći ovdje.


Arhiva: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  sledeća