Standardi na javnoj raspravi

Na osnovu opštih akata Instituta, a prema internim pravilima standardizacije koja se odnose na pripremanje, donošenje i razvoj crnogorskih standarda i srodnih dokumenata, Institut za standardizaciju Crne Gore, u cilju informisanja i uključivanja javnosti u razvoj crnogorskih standarda, objavljuje nacrte crnogorskih standarda i srodnih dokumenta na javnu raspravu.

Faza javne rasprave je od suštinskog značaja jer obezbjeđuje javnost rada i uključivanje svih zainteresovanih strana u proces razvoja standarda, a javnost rada i uključivanje zainteresovanih strana predstavljaju jedne od osnovnih načela standardizacije. Drugim riječima, javna rasprava omogućuje da javnost iznese svoje mišljenje, odnosno iznese komentar na nacrte standara koje su pripremila stručna tijela Instituta. Nakon završetka javne rasprave, svi komentari se sakupljaju i dostavljaju nadležnom stručnom tijelu Instituta na dalje procesuiranje.

Period trajanja javne rasprave o nacrtima crnogorskih standarda je propisan Zakonom o standardizaciji i traje 60 dana od dana objavljivanja na javnu raspravu. U toku trajanja javne rasprave, pisani komentari na nacrte crnogorskih standarda dostavljaju se Institutu za standardizaciju Crne Gore uz naznaku nacrta crnogorskog standarda na koje se odnose.

Nacrti crnogorskih standarda su na raspolaganju zainteresovanim stranama u prostorijama Instituta za standardizaciju Crne Gore - VII Omladinske br. 28 - Podgorica, ili se mogu kupiti po cijeni koja je za 20% umanjena od cijene konačnog standarda koja se utvrđuje prema Cjenovniku standarda i srodnih dokumenata.

Za dodatne informacije u vezi sa standardima na javnoj raspravi možete se obratiti na telefon
+382 20 227 108, fax: +382 20 227 138 ili e-mail: isme@t-com.me

Lista pratećih dokumenata

Nacrti crnogorskih standarda na javnoj raspravi - april 2017 (br. 4-2017).pdf (1.20MB)

Nacrti crnogorskih standarda na javnoj raspravi - mart 2017 (br. 3-2017).pdf (0.07MB)