Standardoteka

Standardoteka je specijalizovana biblioteka u okviru Instituta za standardizaciju Crne Gore koja pohranjuje i održava zbirke standarda i drugih dokumenata iz oblasti standardizacije sa pratećim katalozima, časopisima i bazama podataka pomoću kojih se vršiti pretraživanje i pronalaženje odgovarajući podataka o standardima i srodnim dokumentima.

Kao referentno mjesto za informisanje o standardima i srodnim dokumentima, u standardoteci se zainteresovanim stranama omogućuje besplatan uvid u standarde i omogućava pristup informacijama koje su na raspolaganju Institutu za standardizaciju Crne Gore. Osigurana je i stručna pomoć osoblja pri pretraživanju i definsanju zahtjeva korisnika.

Svim našim korisnicima sugerišemo da prije kupovine standarda posjete standardoteku i ostvare uvid u tekst standarda koje žele kupiti. Na taj način se otklanjaju sve nedoumice i osigurava najbolja usluga.


Rad sa strankama
Ponedjeljak - petak od 11:00 do 14:00 časova

Najava na telefon
020/ 227-108

Adresa
VII Omladinske br.28
81000 Podgorica
 
Prodaja
e-mail: prodaja@isme.co.me