Institut za standardizaciju Crne Gore

Vijesti:

Novi sajt ISME

16.05.2017.

U cilju transparentnog i ažurnog informisanja javnosti, Institut priprema novi sajt koji je u izradi. 

Više

Aktivne javne rasprave:

Javna rasprava br. 5/2017

Od 12.07.2017. do 10.09.2017.

Javna rasprava br. 5/2017 od 12.7.2017. do 10.9.2017. godine.

Više

Prethodne javne rasprave:

Javna rasprava br. 4/2017

Od 10.04.2017. do 08.06.2017.

Javna rasprava br. 4/2017 - od 10.04.2017. do 08.06.2017.

Više