Vijesti:


Institut za standardizaciju Crne Gore održaće seminar na temu: “Prezentacija izmjena i tumačenje zahtjeva nove verzije ISO/IEC 17025 – preporuke za primjenu”. Seminar će se održati u Privrednoj komori Crne Gore u utorak, 24. aprila 2018. godine

Više


Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) je publikovala standard ISO 45001 Sistemi menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu - Zahtjevi sa uputstvom za upotrebu. Ovaj standard zamjenjuje OHSAS 18001

Više


Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) objavila je revidirani standard ISO 31000 Menadžment rizikom - Smjernice, a novi crnogorski standard MEST ISO 31000:2018 očekuje se u maju 2018.

Više


Saradnja će se odvijati na principima partnerstva, nezavisnosti i samostalnosti potpisnica u cilju ostvarivanja obostranog i javnog interesa

Više

Aktivne javne rasprave:

Javna rasprava br. 2/2018

Od 12.03.2018. do 10.05.2018.

Javna rasprava br. 2/2018 od 12.03.2018 do 10.05.2018

Više

Javna rasprava br. 1/2018

Od 29.01.2018. do 29.03.2018.

Javna rasprava br. 1/2018 od 29.01.2018 do 29.03.2018.

Više

Prethodne javne rasprave:

Javna rasprava br. 9/2017

Od 25.12.2017. do 22.02.2018.

Javna rasprava br. 9/2017

Više

Javna rasprava br. 8/2017

Od 12.12.2017. do 09.02.2018.

Javna rasprava br. 8/2017 od 12.12.2017. do 9.02.2018. godine.

Više

Javna rasprava br. 7/2017

Od 09.10.2017. do 07.12.2017.

Javna rasprava br. 7/2017 - od 09.10.2017. do 07.12.2017.

Više

Javna rasprava br. 6/2017

Od 02.10.2017. do 30.11.2017.

Javna rasprava br. 6/2017 - od 02.10.2017. do 30.11.2017.

Više