Vijesti:


Za informacije o budućim seminarima i/ili o radu Instituta, pozovite 020/227-108

Više


Na seminaru će biti objašnjene sve izmjene novog standarda ISO/IEC 17025 koje su ključne za implementaciju i usaglašavanje sa zahtjevima standarda

Više


Posjetiocima sajma predstavljene su aktivnosti Instituta, proces donošenja crnogorskih standarda, kao i aktuelni tokovi standardizacije

Više


Ovaj standard omogućava laboratorijama da implementiraju sistem kvaliteta i da pokažu da su kompetentne da pruže validne i pouzdane rezultate

Više

Aktivne javne rasprave:

Javna rasprava br. 2/2018

Od 12.03.2018. do 10.05.2018.

Javna rasprava br. 2/2018 od 12.03.2018 do 10.05.2018

Više

Prethodne javne rasprave:

Javna rasprava br. 1/2018

Od 29.01.2018. do 29.03.2018.

Javna rasprava br. 1/2018 od 29.01.2018 do 29.03.2018.

Više

Javna rasprava br. 9/2017

Od 25.12.2017. do 22.02.2018.

Javna rasprava br. 9/2017

Više

Javna rasprava br. 8/2017

Od 12.12.2017. do 09.02.2018.

Javna rasprava br. 8/2017 od 12.12.2017. do 9.02.2018. godine.

Više

Javna rasprava br. 7/2017

Od 09.10.2017. do 07.12.2017.

Javna rasprava br. 7/2017 - od 09.10.2017. do 07.12.2017.

Više