Vijesti:


Uz predstavljanje izvještaja i diskusije o ključnim pitanjima u vezi evropske standardizacije, posebna pažnja posvećena je snažnijoj podršci standardizacije inovacijama

Više


Standard je zasnovan na principu kontinuiranog poboljšanja procesa i pomaže u prepoznavanju, sprečavanju i smanjivanju opasnosti u lancu hrane

Više


Na seminaru su objašnjene izmjene koje donosi novi standard, a date su i smjernice za primjenu ISO 45001

Više


Ovaj MEST je primjenljiv na sve organizacije, bez obzira na vrstu, veličinu, aktivnosti i lokaciju i pokriva sve vrste rizika

Više

Nema aktivnih javnih rasprava.

Prethodne javne rasprave:

Javna rasprava br. 8/2018

Od 27.07.2018. do 25.09.2018.

Javna rasprava br. 8/2018 - od 27.07.2018. do 25.09.2018.

Više

Javna rasprava br. 7/2018

Od 22.06.2018. do 21.08.2018.

Javna rasprava br. 7/2018 - od 22.06.2018 do 21.08.2018

Više

Javna rasprava br. 6/2018

Od 18.06.2018. do 16.08.2018.

Javna rasprava br. 6/2018 - od 18.06.2018 do 16.08.2018

Više

Javna rasprava br. 5/2018

Od 16.05.2018. do 14.07.2018.

Javna rasprava br. 5/2018 - od 16.05.2018 do 14.07.2018

Više