Vijesti:


Za informacije o budućim seminarima i/ili o radu Instituta, pozovite 020/227-108

Više


Na seminaru će biti objašnjene izmjene koje donosi novi standard, a biće date i smjernice za primjenu ISO 45001

Više


Ovaj Sporazum podstaći će intenzitet saradnje i komunikacije između dva tijela za standardizaciju

Više


Na seminaru su objašnjene izmjene novog standarda ISO/IEC 17025 koje su ključne za implementaciju i usaglašavanje sa zahtjevima standarda

Više

Aktivne javne rasprave:

Javna rasprava br. 6/2018

Od 18.06.2018. do 16.08.2018.

Javna rasprava br. 6/2018 - od 18.06.2018 do 16.08.2018

Više

Javna rasprava br. 5/2018

Od 16.05.2018. do 14.07.2018.

Javna rasprava br. 5/2018 - od 16.05.2018 do 14.07.2018

Više

Javna rasprava br. 4/2018

Od 14.05.2018. do 12.07.2018.

Javna rasprava br. 4/2018 - od 14.05.2018 do 12.07.2018

Više

Javna rasprava br. 3/2018

Od 25.04.2018. do 24.06.2018.

Javna rasprava br. 3/2018 od 25.04.2018 do 24.06.2018

Više

Prethodne javne rasprave:

Javna rasprava br. 7/2017

Od 09.10.2017. do 07.12.2017.

Javna rasprava br. 7/2017 - od 09.10.2017. do 07.12.2017.

Više

Javna rasprava br. 6/2017

Od 02.10.2017. do 30.11.2017.

Javna rasprava br. 6/2017 - od 02.10.2017. do 30.11.2017.

Više

Javna rasprava br. 5/2017

Od 12.07.2017. do 10.09.2017.

Javna rasprava br. 5/2017 od 12.7.2017. do 10.9.2017. godine.

Više

Javna rasprava br. 4/2017

Od 10.04.2017. do 08.06.2017.

Javna rasprava br. 4/2017 - od 10.04.2017. do 08.06.2017.

Više