Vijesti:


Na seminaru su predstavljene različite komponente procesa menadžmenta bezbjednošću informacija, kao i primjeri najboljih praksi

Više


ISO standardi cijeli svijet čine dostupnim

Više


Javna rasprava br. 10/2018 trajaće do 28.11.2018. godine

Više


Ad hoc grupa je osnovana u cilju pripreme nacionalnog normativnog aspekta za standard EN 50341-2-XX

Više

Aktivne javne rasprave:

Javna rasprava br. 10/2018

Od 30.10.2018. do 28.12.2018.

Javna rasprava br. 10/2018 - od 30.10.2018. do 28.12.2018.

Više

Prethodne javne rasprave:

Javna rasprava br. 5/2018

Od 16.05.2018. do 14.07.2018.

Javna rasprava br. 5/2018 - od 16.05.2018 do 14.07.2018

Više

Javna rasprava br. 4/2018

Od 14.05.2018. do 12.07.2018.

Javna rasprava br. 4/2018 - od 14.05.2018 do 12.07.2018

Više

Javna rasprava br. 3/2018

Od 25.04.2018. do 24.06.2018.

Javna rasprava br. 3/2018 od 25.04.2018 do 24.06.2018

Više

Javna rasprava br. 2/2018

Od 12.03.2018. do 10.05.2018.

Javna rasprava br. 2/2018 od 12.03.2018 do 10.05.2018

Više