Institut za standardizaciju Crne Gore

Katalog standarda

Ovdje možete pretražiti standarde, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


Pretraženi standardi

Ukupno 735 rezultata pretrage:

MEST EN ISO 13017:2014/A1:2017

Stomatologija- Magnetni spojevi - Izmjena 1


Više

 • ICS notacija: 11.060.10
 • Broj strana: 20
 • Tehnički komitet: ISME/TK 014
 • Datum stupanja na snagu: 22-06-2017
 • Cijena: 19€

MEST EN ISO 13116:2017

Stomatologija - Metoda ispitivanja za određ‘ivanje radiografske neprozirnosti materijala


Više

 • ICS notacija: 11.060.10
 • Broj strana: 18
 • Tehnički komitet: ISME/TK 014
 • Datum stupanja na snagu: 22-06-2017
 • Cijena: 19€

MEST EN 62220-1-1:2017

Medicinski električni uređ‘aji - Karakteristike digitalnih uređ‘aja za imidžing pomoću rendgengskog zračenja - Dio 1-1: Određ‘ivanje kvantne efikasnosti detekcije - Detektori koji se koriste za radiografski imidžing


Više

 • ICS notacija: 11.040.50
 • Broj strana: 87
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 22-06-2017
 • Cijena: 48€

METI TS CEN/TS 14237:2017

Tekstil koji se koristi u zdravstvu i ustanovama socijalne zaštite


Više

 • ICS notacija: 59.080.30, 11.140
 • Broj strana: 24
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 22-06-2017
 • Cijena: 22€

MEST EN ISO 13356:2017

Implantati za hirurgiju - Keramički materijali na bazi itrijum stabilizovanih tetragonalnih cirkonijevih polikristala (Y-TZP)


Više

 • ICS notacija: 11.040.40
 • Broj strana: 28
 • Tehnički komitet: ISME/TK 014
 • Datum stupanja na snagu: 22-06-2017
 • Cijena: 25€

MEST EN 60601-2-16:2017

Medicinska električna oprema - Dio 2-16: Posebni zahtjevi za osnovnu bezbjednost i osnovne performanse opreme za hemodijalizu, hemodijafiltraciju i hemofiltraciju


Više

 • ICS notacija: 11.040.20, 11.040.25
 • Broj strana: 148
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 22-06-2017
 • Cijena: 54€

MEST EN 60601-2-33:2016/A12:2017

Medicinska električna oprema - Dio 2-33: Posebni zahtjevi za osnovnu bezbjednost i esencijalne performanse uređ‘aja za magnetnu rezonancu za medicinsku dijagnostiku


Više

 • ICS notacija: 11.040.55
 • Broj strana: 23
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 22-06-2017
 • Cijena: 22€

MEST EN 60601-1-3:2009/A11:2017

Medicinska električna oprema - Dio 1-3: Opšti zahtjevi za osnovnu bezbjednost i osnovne performanse - Prateći standard: Zaštita od zračenja dijagnostičke opreme sa X-zračenjem


Više

 • ICS notacija: 11.040.50, 13.280
 • Broj strana: 12
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 22-06-2017
 • Cijena: 13€

Pomoć pri pretrazi:

 • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
 • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
 • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
 • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
 • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
 • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
 • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.