Katalog standarda

Ovdje možete pretražiti standarde, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


Pretraženi standardi

Ukupno 830 rezultata pretrage:

MEST CEN ISO/TR 22411:2020

Ergonomski podaci i smjernice za primjenu ISO/IEC Uputstva 71 za proizvode i usluge potrebne starijim osobama i osobama sa invaliditetom


Više

 • ICS notacija: 01.120, 11.180.01
 • Broj strana: 174
 • Tehnički komitet: Stručni savjet za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 19-06-2020
 • Cijena: 60€

MEST CEN ISO/TS 13004:2017

Sterilizacija proizvoda za zaštitu zdravlja - Zračenje - Potvrđivanje izabrane doze za sterilizaciju: Metoda VDmaxSD


Više

 • ICS notacija: 11.080.01
 • Broj strana: 72
 • Tehnički komitet: ISME/TK 014
 • Datum stupanja na snagu: 18-12-2017
 • Cijena: 44€

MEST CEN ISO/TS 15883-5:2017

Uređaji za pranje i dezinfekciju - Dio 5: Ispitivanje nečistoća i metode za prikazivanje efikasnosti čišćenja


Više

 • ICS notacija: 11.080.10
 • Broj strana: 88
 • Tehnički komitet: ISME/TK 014
 • Datum stupanja na snagu: 18-12-2017
 • Cijena: 48€

MEST CEN ISO/TS 16775:2017

Pakovanje za terminalno sterilisana medicinska sredstva - Smjernice za primjenu standarda ISO 11607-1 i ISO 11607-2


Više

 • ICS notacija: 11.080.30
 • Broj strana: 130
 • Tehnički komitet: ISME/TK 014
 • Datum stupanja na snagu: 18-12-2017
 • Cijena: 54€

MEST CEN ISO/TS 17665-2:2017

Sterilizacija proizvoda za zaštitu zdravlja - Sterilizacija vodenom parom pod pritiskom - Dio 2: Smjernice za primjenu ISO 17665-1


Više

 • ICS notacija: 11.080.01
 • Broj strana: 62
 • Tehnički komitet: ISME/TK 014
 • Datum stupanja na snagu: 18-12-2017
 • Cijena: 41€

MEST CEN ISO/TS 22367:2017

Medicinske laboratorije - Smanjenje grešaka kroz upravljanje rizikom i kontinuirano unapređivanje


Više

 • ICS notacija: 11.100.01
 • Broj strana: 26
 • Tehnički komitet: ISME/TK 014
 • Datum stupanja na snagu: 18-12-2017
 • Cijena: 22€

MEST CEN/CLC/TR 14060:2017

Sljedljivost medicinskih sredstava omogućena na osnovu jedinstvene identifikacije (UDI)


Više

 • ICS notacija: 11.040.01
 • Broj strana: 18
 • Tehnički komitet: ISME/TK 014
 • Datum stupanja na snagu: 18-12-2017
 • Cijena: 19€

MEST CEN/TR 12401:2017

Stomatologija - Smjernice za klasifikaciju stomatoloških sredstava i pribora


Više

 • ICS notacija: 11.060.01
 • Broj strana: 16
 • Tehnički komitet: ISME/TK 014
 • Datum stupanja na snagu: 18-12-2017
 • Cijena: 16€

Pomoć pri pretrazi:

 • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
 • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
 • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
 • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
 • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
 • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
 • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.