Katalog standarda

Ovdje možete pretražiti standarde, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


Pretraženi standardi

Ukupno 795 rezultata pretrage:

METI TS CEN/TS 15209:2014

Indikatori kontaktne površine pločnika proizvedenog od betona, gline i kamena


Više

 • ICS notacija: 93.080.10, 11.180.30
 • Broj strana: 42
 • Tehnički komitet: ISME/TK 009
 • Datum stupanja na snagu: 05-12-2014
 • Cijena: 33€

METI TS ENV 12443:2014

Medicinska informatika - Radni okvir za zdravstveni informacioni sistem (HIF)


Više

 • ICS notacija: 11.020, 35.240.70
 • Broj strana: 36
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 013
 • Datum stupanja na snagu: 05-12-2014
 • Cijena: 29€

METI TS ENV 12612:2014

Medicinska informatika - Poruke za razmjenu administrativnih informacija u zdravstvu


Više

 • ICS notacija: 11.020, 35.240.70
 • Broj strana: 168
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 013
 • Datum stupanja na snagu: 05-12-2014
 • Cijena: 54€

Pomoć pri pretrazi:

 • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
 • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
 • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
 • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
 • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
 • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
 • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.