Katalog standarda

Ovdje možete pretražiti standarde, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


Pretraženi standardi

Ukupno 826 rezultata pretrage:

MEST EN ISO 9170-1:2011

Priključne jedinice za sisteme cjevovoda medicinskog gasa - Dio 1: Priključne jedinice za upotrebu sa komprimovanim medicinskim gasom i vakuumom


Više

 • ICS notacija: 11.040.10
 • Broj strana: 34
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 22-03-2011
 • Cijena: 29€

MEST EN ISO 9170-2:2011

Priključne jedinice za sisteme cjevovoda medicinskog gasa - Dio 2: Priključne jedinice sistema za odstranjivanje gasova za anesteziju


Više

 • ICS notacija: 11.040.10
 • Broj strana: 36
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 22-03-2011
 • Cijena: 29€

MEST EN ISO 9173-1:2017

Stomatologija - Kliješta za ekstrakciju - Dio 1: Opšti zahtjevi


Više

 • ICS notacija: 11.060.20
 • Broj strana: 20
 • Tehnički komitet: ISME/TK 014
 • Datum stupanja na snagu: 15-12-2017
 • Cijena: 19€

MEST EN ISO 9173-2:2011

Stomatologija - Ekstrakciona klješta - Dio 2: Oznake


Više

 • ICS notacija: 11.060.20
 • Broj strana: 18
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 12-07-2011
 • Cijena: 19€

MEST EN ISO 9173-3:2015

Stomatologija - Kliješta za ekstrakciju - Dio 3: Projektovanje


Više

 • ICS notacija: 11.060.20
 • Broj strana: 22
 • Tehnički komitet: ISME/TK 014
 • Datum stupanja na snagu: 09-10-2015
 • Cijena: 22€

MEST EN ISO 9187-1:2011

Injekciona oprema za medicinsku upotrebu - Dio 1: Ampule za injektiranje


Više

 • ICS notacija: 11.100.20
 • Broj strana: 22
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 23-06-2011
 • Cijena: 22€

MEST EN ISO 9187-2:2011

Injekciona oprema za medicinsku upotrebu - Dio 2: Ampule koje je moguće odlomiti na označenom mjestu


Više

 • ICS notacija: 11.100.20
 • Broj strana: 18
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 23-06-2011
 • Cijena: 19€

MEST EN ISO 9333:2010

Stomatologija - Materijali za lemljenje


Više

 • ICS notacija: 11.060.10
 • Broj strana: 19
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 08-09-2010
 • Cijena: 19€

Pomoć pri pretrazi:

 • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
 • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
 • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
 • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
 • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
 • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
 • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.