Katalog standarda

Ovdje možete pretražiti standarde, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


Pretraženi standardi

Ukupno 824 rezultata pretrage:

MEST CEN/TR 15226:2019

Građevinski proizvodi - Postupak za akustičke zahtjeve u tehničkim specifikacijama proizvoda


Više

 • ICS notacija: 03.120.10, 11.020
 • Broj strana: 40
 • Tehnički komitet: Stručni savjet za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 15-03-2019
 • Cijena: 29€

MEST CEN/TR 15592:2017

Usluge u zdravstvu - Sistem menadžmenta kvalitetom - Uputstvo za primjenu EN ISO 9004:2000 u zdravstvu u cilju poboljšanja performansi


Više

 • ICS notacija: 03.120.10, 11.020.01, 11.020.10
 • Broj strana: 96
 • Tehnički komitet: ISME/TK 014
 • Datum stupanja na snagu: 18-12-2017
 • Cijena: 48€

MEST CEN/TR 15831:2017

Metoda za ispitivanje kompresije u medicinskim čarapama


Više

 • ICS notacija: 11.120.20
 • Broj strana: 30
 • Tehnički komitet: ISME/TK 014
 • Datum stupanja na snagu: 18-12-2017
 • Cijena: 25€

MEST CEN/TR 16386:2017

Stomatologija - Smjernice za rukovanje materijalima na bazi metakrilata u stomatološkoj laboratoriji


Više

 • ICS notacija: 11.060.10
 • Broj strana: 12
 • Tehnički komitet: ISME/TK 014
 • Datum stupanja na snagu: 18-12-2017
 • Cijena: 13€

MEST CEN/TR 16953:2019

Medicinske rukavice za jednokratnu upotrebu - Smjernice za izbor medicinskih rukavica za jednokratnu upotrebu


Više

 • ICS notacija: 11.140
 • Broj strana: 28
 • Tehnički komitet: ISME/TK 014
 • Datum stupanja na snagu: 23-09-2019
 • Cijena: 25€

MEST CEN/TR 17223:2019

Uputstvo o odnosu između EN ISO 13485:2016 (Medicinska sredstva - Sistemi menadžmenta kvalitetom - Zahtjevi za svrhe regulative) i EU regulative o medicinskim sredstvima i EU regulative o In Vitro dijagnostičkim medicinskim sredstvima


Više

 • ICS notacija: 03.100.70, 11.040.01
 • Broj strana: 90
 • Tehnički komitet: ISME/TK 014
 • Datum stupanja na snagu: 23-09-2019
 • Cijena: 48€

MEST CEN/TS 14507-1:2017

Sistemi za primjenu inhalacionog azot-oksida - Dio 1: Sistemi za isporučivanje


Više

 • ICS notacija: 11.040.10
 • Broj strana: 32
 • Tehnički komitet: ISME/TK 014
 • Datum stupanja na snagu: 18-12-2017
 • Cijena: 25€

MEST CEN/TS 14507-2:2017

Sistemi za primjenu inhalacionog azot-oksida - Dio 2: Sistemi za snabdijevanja


Više

 • ICS notacija: 11.040.10
 • Broj strana: 20
 • Tehnički komitet: ISME/TK 014
 • Datum stupanja na snagu: 18-12-2017
 • Cijena: 19€

Pomoć pri pretrazi:

 • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
 • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
 • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
 • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
 • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
 • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
 • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.