Katalog standarda

Ovdje možete pretražiti standarde, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


Pretraženi standardi

Ukupno 824 rezultata pretrage:

MEST CEN/TS 16835-3:2017

Molekularna in vitro dijagnostička ispitivanja – Specifikacije za prethodne ispitne procese pune venske krvi – Dio 3: Cirkulišuće ćelije bez DNK izolovane iz plazme


Više

 • ICS notacija: 11.100.30
 • Broj strana: 20
 • Tehnički komitet: ISME/TK 014
 • Datum stupanja na snagu: 18-12-2017
 • Cijena: 19€

MEST CEN/TS 16850:2018

Društvena bezbjednost i bezbjednost građana - Uputstvo za bezbjednosni menadžment u zdravstvenim ustanovama


Više

 • ICS notacija: 11.020.99, 13.310, 91.040.10
 • Broj strana: 44
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 29-05-2018
 • Cijena: 33€

MEST CEN/TS 16945:2017

Molekularna in vitro dijagnostička ispitivanja – Specifikacije za prethodne ispitne procese metabolomike u urinu, serumu i plazmi venske krvi


Više

 • ICS notacija: 11.100.10
 • Broj strana: 24
 • Tehnički komitet: ISME/TK 014
 • Datum stupanja na snagu: 18-12-2017
 • Cijena: 22€

MEST CEN/TS 17159:2019

Društvena bezbjednost i bezbjednost građana - Uputstvo za bezbjednost opasnih materijala (CBRNE) u zdravstvenim ustanovama


Više

 • ICS notacija: 11.020.99, 13.300, 13.310
 • Broj strana: 42
 • Tehnički komitet: Stručni savjet za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 11-12-2019
 • Cijena: 33€

MEST CR 13217:2019

Nomenklaturni sistem za medicinska sredstva za razmjenu podataka - Obrazloženje


Više

 • ICS notacija: 01.040.11, 11.040.01
 • Broj strana: 18
 • Tehnički komitet: ISME/TK 014
 • Datum stupanja na snagu: 23-09-2019
 • Cijena: 19€

MEST CR 13825:2017

Luer priključci - Izvještaj radne grupe \"Luer oprema\" predsjedavajućem CEN-a


Više

 • ICS notacija: 11.040.20
 • Broj strana: 22
 • Tehnički komitet: ISME/TK 014
 • Datum stupanja na snagu: 18-12-2017
 • Cijena: 22€

MEST CR 13903:2017

Opšte smjernice za opremu koja se koristi za terapiju inhalacijom azot-oksidom


Više

 • ICS notacija: 11.040.10
 • Broj strana: 22
 • Tehnički komitet: ISME/TK 014
 • Datum stupanja na snagu: 18-12-2017
 • Cijena: 22€

MEST CR 296:2017

Studija izvodljivosti programa standardizacije u oblasti zdravlja i bezbjednosti na radnom mjestu


Više

 • ICS notacija: 01.120, 11.020.99, 13.100
 • Broj strana: 82
 • Tehnički komitet: ISME/TK 014
 • Datum stupanja na snagu: 18-12-2017
 • Cijena: 48€

Pomoć pri pretrazi:

 • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
 • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
 • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
 • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
 • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
 • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
 • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.