Katalog standarda

Ovdje možete pretražiti standarde, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


Pretraženi standardi

Ukupno 799 rezultata pretrage:

MEST EN 12006-3:2009

Neaktivni hirurški implantati - Posebni zahtjevi za kardiovaskularne implantate - Dio 3: Endovaskularni uređaji


Više

 • ICS notacija: 11.040.40
 • Broj strana: 12
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 04-03-2009
 • Cijena: 13€

MEST EN 12182:2014

Pomoćna sredstva za osobe sa invaliditetom - Opšti zahtjevi i metode ispitivanja


Više

 • ICS notacija: 11.180.01
 • Broj strana: 68
 • Tehnički komitet: ISME/TK 014
 • Datum stupanja na snagu: 30-07-2014
 • Cijena: 41€

MEST EN 12183:2015

Invalidska kolica na ručni pogon - Zahtjevi i metode ispitivanja


Više

 • ICS notacija: 11.180.10
 • Broj strana: 50
 • Tehnički komitet: ISME/TK 014
 • Datum stupanja na snagu: 09-10-2015
 • Cijena: 33€

MEST EN 12184:2015

Invalidska kolica na električni pogon, skuteri i njihovi punjači - Zahtjevi i metode ispitivanja


Više

 • ICS notacija: 11.180.10
 • Broj strana: 66
 • Tehnički komitet: ISME/TK 014
 • Datum stupanja na snagu: 09-10-2015
 • Cijena: 41€

MEST EN 12347:2012

Biotehnologija - Kriterijumi rada za sterilizatore na paru i autoklave


Više

 • ICS notacija: 07.080, 07.100.99, 11.080
 • Broj strana: 14
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 24-02-2012
 • Cijena: 16€

MEST EN 12353:2015

Hemijska dezinfekciona sredstva i antiseptici - Čuvanje organizama za ispitivanje koji se koriste za determinaciju baktericidnog (uključujući Legionella-u), mikobaktericidnog, sporicidnog, fungicidnog i virucidnog (uključujući bakteriofage) dejstva


Više

 • ICS notacija: 11.080.20, 71.100.35
 • Broj strana: 38
 • Tehnički komitet: ISME/TK 014
 • Datum stupanja na snagu: 09-10-2015
 • Cijena: 29€

MEST EN 12435:2011

Medicinska informatika - Izražavanje rezultata mjerenja u zdravstvu


Više

 • ICS notacija: 35.240.70, 11.020
 • Broj strana: 122
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 12-07-2011
 • Cijena: 54€

MEST EN 12439:2012

Sterilni rektalni kateteri za jednokratnu upotrebu


Više

 • ICS notacija: 11.040.20
 • Broj strana: 12
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 14-12-2012
 • Cijena: 13€

Pomoć pri pretrazi:

 • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
 • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
 • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
 • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
 • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
 • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
 • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.