Katalog standarda

Ovdje možete pretražiti standarde, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


Pretraženi standardi

Ukupno 824 rezultata pretrage:

MEST EN 12791:2019

Hemijska dezinfekciona sredstva i antiseptici - Dezinfekcija ruku u hirurgiji - Metoda ispitivanja i zahtjevi (faza 2, korak 2)


Više

 • ICS notacija: 11.080.20
 • Broj strana: 36
 • Tehnički komitet: ISME/TK 014
 • Datum stupanja na snagu: 11-12-2019
 • Cijena: 29€

MEST EN 1282-2:2011

Cijevi za traheostomiju - Dio 2: Pedijatrijske cijevi


Više

 • ICS notacija: 11.040.10
 • Broj strana: 26
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 22-03-2011
 • Cijena: 22€

MEST EN 13060:2019

Mali parni sterilizatori


Više

 • ICS notacija: 11.080.10
 • Broj strana: 90
 • Tehnički komitet: ISME/TK 014
 • Datum stupanja na snagu: 23-09-2019
 • Cijena: 48€

MEST EN 13532:2016

Opšti zahtjevi kod "in vitro" dijagnostičkih medicinskih sredstava za samoispitivanje


Više

 • ICS notacija: 11.100
 • Broj strana: 14
 • Tehnički komitet: ISME/TK 014
 • Datum stupanja na snagu: 03-06-2016
 • Cijena: 20€

MEST EN 13544-1:2011

Oprema za respiratornu terapiju - Dio 1: Sistemi za raspršivanje i njihovi djelovi


Više

 • ICS notacija: 11.040.10
 • Broj strana: 48
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 23-06-2011
 • Cijena: 33€

MEST EN 13544-2:2011

Oprema za respiratornu terapiju - Dio 2: Tubusi i konektori


Više

 • ICS notacija: 11.040.10
 • Broj strana: 24
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 23-06-2011
 • Cijena: 22€

MEST EN 13544-3:2011

Oprema za respiratornu terapiju - Dio 3: Uređaji za uvođenje vazduha


Više

 • ICS notacija: 11.040.10
 • Broj strana: 20
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 23-06-2011
 • Cijena: 19€

MEST EN 13610:2011

Hemijska dezinfekciona sredstva - Kvantitativno ispitivanje suspenzije za vrednovanje virucidnog dejstva na bakteriofage hemijskim dezinfekcionim sredstvima koja se upotrebljavaju u ishrani i industriji - Metoda ispitivanja i zahtjevi (faza 2, korak 1)


Više

 • ICS notacija: 11.080.20, 71.100.35, 67.050
 • Broj strana: 50
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 2011-11-25
 • Cijena: 33€

Pomoć pri pretrazi:

 • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
 • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
 • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
 • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
 • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
 • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
 • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.