Katalog standarda

Ovdje možete pretražiti standarde, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


Pretraženi standardi

Ukupno 799 rezultata pretrage:

MEST EN 13718-1:2016

Medicinska vozila i njihova oprema - Vazduhoplovna sanitetska prevozna sredstva - Dio 1: Zahtjevi za medicinske uređaje koji se koriste u vazduhoplovnim sanitetskim prevoznim sredstvima


Više

 • ICS notacija: 11.040.01, 11.160, 49.020
 • Broj strana: 22
 • Tehnički komitet: ISME/TK 014
 • Datum stupanja na snagu: 03-06-2016
 • Cijena: 22€

MEST EN 13718-2:2016

Medicinska vozila i njihova oprema - Vazduhoplovna sanitetska prevozna sredstva - Dio 2: Operativni i tehnički zahtjevi za vazduhoplovna sanitetska prevozna sredstva


Više

 • ICS notacija: 11.040.01, 11.160, 49.020
 • Broj strana: 40
 • Tehnički komitet: ISME/TK 014
 • Datum stupanja na snagu: 03-06-2016
 • Cijena: 29€

MEST EN 13726-1:2011

Metode ispitivanja sanitetskog materijala za primarno previjanje rane - Dio 1: Aspekti upijanja


Više

 • ICS notacija: 11.120.20
 • Broj strana: 22
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 2011-11-25
 • Cijena: 22€

MEST EN 13726-2:2011

Metode ispitivanja sanitetskog materijala za primarno previjanje rane - Dio 2: Stepen propuštanja pare propustljivih filmskih obloga


Više

 • ICS notacija: 11.120.20
 • Broj strana: 14
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 22-03-2011
 • Cijena: 16€

MEST EN 13726-3:2011

Neaktivna medicinska sredstva - Metode ispitivanja sanitetskog materijala za primarno previjanje rane - Dio 3: Vodootpornost


Više

 • ICS notacija: 11.120.20
 • Broj strana: 12
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 2011-11-25
 • Cijena: 13€

MEST EN 13726-4:2011

Neaktivna medicinska sredstva - Metode ispitivanja sanitetskog materijala za primarno previjanje rane - Dio 4: Prilagodljivost


Više

 • ICS notacija: 11.120.20
 • Broj strana: 12
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 2011-11-25
 • Cijena: 13€

MEST EN 13726-6:2011

Neaktivna medicinska sredstva - Metode ispitivanja sanitetskog materijala za primarno previjanje rane - Dio 6: Kontrola mirisa


Više

 • ICS notacija: 11.120.20
 • Broj strana: 14
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 2011-11-25
 • Cijena: 16€

MEST EN 13727:2017

Hemijska dezinfekciona sredstva i antiseptici - Kvantitativno ispitivanje suspenzije za procjenu baktericidnog dejstva u medicinskoj primjeni - Metoda ispitivanja i zahtjevi (faza 2, korak 1)


Više

 • ICS notacija: 11.080.20
 • Broj strana: 58
 • Tehnički komitet: ISME/TK 014
 • Datum stupanja na snagu: 22-06-2017
 • Cijena: 37€

Pomoć pri pretrazi:

 • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
 • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
 • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
 • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
 • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
 • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
 • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.