Katalog standarda

Ovdje možete pretražiti standarde, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


Pretraženi standardi

Ukupno 795 rezultata pretrage:

MEST EN ISO 9917-2:2011

Stomatologija - Cementi na bazi vode - Dio 2: Cementi koji sadrže smole


Više

 • ICS notacija: 11.060.10
 • Broj strana: 34
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 12-07-2011
 • Cijena: 29€

MEST EN ISO 9997:2011

Stomatološki karpul špricevi


Više

 • ICS notacija: 11.060.20
 • Broj strana: 22
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 12-07-2011
 • Cijena: 22€

MEST EN ISO 9999:2017

Pomoćna sredstva za osobe sa invaliditetom - Klasifikacija i terminologija


Više

 • ICS notacija: 01.040.11, 11.180.01
 • Broj strana: 210
 • Tehnički komitet: ISME/TK 014
 • Datum stupanja na snagu: 15-12-2017
 • Cijena: 64€

MEST ENV 737-6:2017

Sistemi cjevovoda za medicinski gas - Dio 6: Mjere i raspored cijevi za komprimovani medicinski gas i vakuum


Više

 • ICS notacija: 11.040.10, 23.040.60
 • Broj strana: 20
 • Tehnički komitet: ISME/TK 014
 • Datum stupanja na snagu: 18-12-2017
 • Cijena: 19€

METI CEN/TR 16427:2014

Inteligentni transportni sistemi - Javni transport - Putničke informacije za osobe sa oštećenim vidom (TI-VIP)


Više

 • ICS notacija: 11.180.30
 • Broj strana: 56
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 013
 • Datum stupanja na snagu: 31-10-2014
 • Cijena: 37€

METI CR 12161:2014

Metoda za definisanje profila zdravstvene zaštite


Više

 • ICS notacija: 11.020, 35.240.60
 • Broj strana: 70
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 013
 • Datum stupanja na snagu: 05-12-2014
 • Cijena: 41€

METI CR 12587:2014

Medicinska informatika — Metodologija za razvoj poruka u zdravstvenoj zaštiti


Više

 • ICS notacija: 11.020, 35.240.70
 • Broj strana: 136
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 013
 • Datum stupanja na snagu: 05-12-2014
 • Cijena: 54€

METI TS CEN/TS 14237:2017

Tekstil koji se koristi u zdravstvu i ustanovama socijalne zaštite


Više

 • ICS notacija: 59.080.30, 11.140
 • Broj strana: 24
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 22-06-2017
 • Cijena: 22€

Pomoć pri pretrazi:

 • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
 • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
 • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
 • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
 • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
 • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
 • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.