Katalog standarda

Ovdje možete pretražiti standarde, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


Pretraženi standardi

Ukupno 824 rezultata pretrage:

MEST EN ISO 8980-1:2019

Oftalmološka optika - Neoblikovana gotova sočiva za naočare - Dio 1: Specifikacije za monofokalna i multifokalna sočiva


Više

 • ICS notacija: 11.040.70
 • Broj strana: 22
 • Tehnički komitet: Stručni savjet za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 11-12-2019
 • Cijena: 22€

MEST EN ISO 8980-2:2019

Oftalmološka optika - Neoblikovana gotova sočiva za naočare - Dio 2: Specifikacije za sočiva sa progresivnom jačinom


Više

 • ICS notacija: 11.040.70
 • Broj strana: 20
 • Tehnički komitet: Stručni savjet za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 11-12-2019
 • Cijena: 19€

MEST EN ISO 8980-3:2018

Oftalmološka optika - Neoblikovana gotova sočiva za naočare - Dio 3: Specifikacije transmitanse i metode ispitivanja


Više

 • ICS notacija: 11.040.70
 • Broj strana: 44
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 29-05-2018
 • Cijena: 33€

MEST EN ISO 8980-4:2011

Oftalmološka optika - Neoblikovana gotova sočiva za naočare - Dio 4: Specifikacije i metode ispitivanja antirefleksivnih premaza


Više

 • ICS notacija: 11.040.70
 • Broj strana: 30
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 23-06-2011
 • Cijena: 25€

MEST EN ISO 8980-5:2011

Oftalmološka optika - Neoblikovana gotova sočiva za naočare - Dio 5: Minimalni zahtjevi za površine sočiva za naočare koja su otporna na abraziju


Više

 • ICS notacija: 11.040.70
 • Broj strana: 20
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 23-06-2011
 • Cijena: 19€

MEST EN ISO 9168:2014

Stomatologija - Priključci za crijeva za stomatološke nasadne instrumente na vazdušni pogon


Više

 • ICS notacija: 11.060.20
 • Broj strana: 24
 • Tehnički komitet: ISME/TK 014
 • Datum stupanja na snagu: 30-07-2014
 • Cijena: 22€

MEST EN ISO 9170-1:2011

Priključne jedinice za sisteme cjevovoda medicinskog gasa - Dio 1: Priključne jedinice za upotrebu sa komprimovanim medicinskim gasom i vakuumom


Više

 • ICS notacija: 11.040.10
 • Broj strana: 34
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 22-03-2011
 • Cijena: 29€

MEST EN ISO 9170-2:2011

Priključne jedinice za sisteme cjevovoda medicinskog gasa - Dio 2: Priključne jedinice sistema za odstranjivanje gasova za anesteziju


Više

 • ICS notacija: 11.040.10
 • Broj strana: 36
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 22-03-2011
 • Cijena: 29€

Pomoć pri pretrazi:

 • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
 • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
 • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
 • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
 • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
 • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
 • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.