Katalog standarda

Ovdje možete pretražiti standarde, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


Pretraženi standardi

Ukupno 799 rezultata pretrage:

MEST EN ISO 9713:2011

Neurohirurški implantati - Samozatvarajuće intrakranijalne aneurizmične klipse


Više

 • ICS notacija: 11.040.40
 • Broj strana: 20
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 21-04-2011
 • Cijena: 19€

MEST EN ISO 9801:2011

Oftalmološki instrumenti - Probna sočiva


Više

 • ICS notacija: 11.040.70
 • Broj strana: 24
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 23-06-2011
 • Cijena: 22€

MEST EN ISO 9873:2018

Stomatologija - Intraoralna ogledalca


Više

 • ICS notacija: 11.060.20
 • Broj strana: 26
 • Tehnički komitet: ISME/TK 014
 • Datum stupanja na snagu: 21-09-2018
 • Cijena: 22€

MEST EN ISO 9917-1:2011

Stomatologija - Cementi na bazi vode - Dio 1: Cementi koji se vezuju na osnovu kisjelo-bazne reakcije mješavina prah/tečnost


Više

 • ICS notacija: 11.060.10
 • Broj strana: 36
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 12-07-2011
 • Cijena: 29€

MEST EN ISO 9917-2:2011

Stomatologija - Cementi na bazi vode - Dio 2: Cementi koji sadrže smole


Više

 • ICS notacija: 11.060.10
 • Broj strana: 34
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 12-07-2011
 • Cijena: 29€

MEST EN ISO 9997:2011

Stomatološki karpul špricevi


Više

 • ICS notacija: 11.060.20
 • Broj strana: 22
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 12-07-2011
 • Cijena: 22€

MEST EN ISO 9999:2017

Pomoćna sredstva za osobe sa invaliditetom - Klasifikacija i terminologija


Više

 • ICS notacija: 01.040.11, 11.180.01
 • Broj strana: 210
 • Tehnički komitet: ISME/TK 014
 • Datum stupanja na snagu: 15-12-2017
 • Cijena: 64€

MEST ENV 737-6:2017

Sistemi cjevovoda za medicinski gas - Dio 6: Mjere i raspored cijevi za komprimovani medicinski gas i vakuum


Više

 • ICS notacija: 11.040.10, 23.040.60
 • Broj strana: 20
 • Tehnički komitet: ISME/TK 014
 • Datum stupanja na snagu: 18-12-2017
 • Cijena: 19€

Pomoć pri pretrazi:

 • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
 • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
 • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
 • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
 • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
 • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
 • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.