Katalog standarda

Ovdje možete pretražiti standarde, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


Pretraženi standardi

Ukupno 265 rezultata pretrage:

MEST EN 15708:2014

Kvalitet vode - Uputstvo za snimanje, uzorkovanje i laboratorijske analize fitobentosa u plitkoj tekućoj vodi


Više

 • ICS notacija: 13.060.70
 • Broj strana: 28
 • Tehnički komitet: ISME/TK 010
 • Datum stupanja na snagu: 05-12-2014
 • Cijena: 25€

MEST EN ISO 14403-1:2013

Kvalitet vode - Određivanje ukupnih cijanida i slobodnih cijanida upotrebom protočnih analiza (FIA i CFA) - Dio 1: Metoda upotrebom protočnih analiza injektiranjem (FIA)


Više

 • ICS notacija: 13.060.50
 • Broj strana: 30
 • Tehnički komitet: ISME/TK 010
 • Datum stupanja na snagu: 20-12-2013
 • Cijena: 25€

MEST CEN/TR 17244:2019

Kvalitet vode - Tehnički izveštaj za upravljanje barkodovima dijatomeja (silikatnih algi)


Više

 • ICS notacija: 13.060.70
 • Broj strana: 16
 • Tehnički komitet: ISME/TK 010
 • Datum stupanja na snagu: 28-06-2019
 • Cijena: 16€

MEST CEN/TR 17245:2019

Kvalitet vode - Tehnički izvještaj za rutinsko uzimanje uzoraka preparata bentosnih dijatomeja (silikatnih algi) iz rijeka i jezera prilagođenih za analize metabarkodiranja


Više

 • ICS notacija: 13.060.70
 • Broj strana: 14
 • Tehnički komitet: ISME/TK 010
 • Datum stupanja na snagu: 28-06-2019
 • Cijena: 16€

MEST EN 12255-1:2010

Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda - Dio1: Opšti principi izgradnje


Više

 • ICS notacija: 13.060.30
 • Broj strana: 24
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 10-12-2010
 • Cijena: 28€

MEST EN 12255-10:2012

Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda - Dio 10: Principi bezbjednosti


Više

 • ICS notacija: 13.060.30
 • Broj strana: 22
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 31-05-2012
 • Cijena: 22€

MEST EN 12255-11:2012

Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda - Dio 11: Opšti zahtijevani podaci


Više

 • ICS notacija: 13.060.30
 • Broj strana: 16
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 31-05-2012
 • Cijena: 16€

MEST EN 12255-12:2010

Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda - Dio 12: Kontrola i automatizacija


Više

 • ICS notacija: 13.060.30
 • Broj strana: 20
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 10-12-2010
 • Cijena: 24€

Pomoć pri pretrazi:

 • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
 • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
 • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
 • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
 • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
 • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
 • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.