Katalog standarda

Ovdje možete pretražiti standarde, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


Pretraženi standardi

Ukupno 265 rezultata pretrage:

MEST EN 12566-6:2017

Mali sistemi za prečišćavanje otpadne vode do 50 ES - Dio 6: Prefabrikovani elementi za prečišćavanje u septičkim jamama


Više

 • ICS notacija: 13.060.30
 • Broj strana: 56
 • Tehnički komitet: ISME/TK 010
 • Datum stupanja na snagu: 17-05-2017
 • Cijena: 37€

MEST EN 12566-7:2017

Mali sistemi za prečišćavanje otpadne vode do 50 ES - Dio 7: Prefabrikovani elementi tercijarnog prečišćavanja


Više

 • ICS notacija: 13.060.30
 • Broj strana: 52
 • Tehnički komitet: ISME/TK 010
 • Datum stupanja na snagu: 17-05-2017
 • Cijena: 37€

MEST EN 12673:2009

Kvalitet vode - Određivanje nekih odabranih hlorfenola u vodi gasnom hromatografijom


Više

 • ICS notacija: 13.060.01
 • Broj strana: 21
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 14-08-2009
 • Cijena: 22€

MEST EN 12729:2014

Uređaji za sprječavanje zagađenja vode za piće povratnim tokom - Uređaj za sprječavanje povratnog toka koji se može kontrolisati zonom smanjenog pritiska – Familija B – Tip A


Više

 • ICS notacija: 13.060.20, 91.140.60
 • Broj strana: 38
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 25-03-2014
 • Cijena: 29€

MEST EN 12873-1:2016

Uticaj materijala na vodu namijenjenu za ljudsku upotrebu - Uticaj usljed migracije - Dio 1: Metoda ispitivanja za proizvode koji su izrađeni od organskih materijala ili materijala na bazi stakla ili sadrže te materijale (porcelan/emajl)


Više

 • ICS notacija: 13.060.20, 67.250
 • Broj strana: 38
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 03-06-2016
 • Cijena: 29€

MEST EN 12873-2:2014

Uticaj materijala na vodu namijenjenu za ljudsku upotrebu - Uticaj usljed migracije - Dio 2: Metoda ispitivanja za nemetalne i necementne materijale primijenjene na licu mjesta


Više

 • ICS notacija: 13.060.20, 67.250
 • Broj strana: 34
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 25-03-2014
 • Cijena: 29€

MEST EN 12873-3:2014

Uticaj materijala na vodu namijenjenu za ljudsku upotrebu - Uticaj usljed migracije - Dio 3: Metoda ispitivanja za jonske izmjenjivače i adsorpcione smole


Više

 • ICS notacija: 13.060.20, 67.250
 • Broj strana: 18
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 25-03-2014
 • Cijena: 19€

MEST EN 12873-4:2014

Uticaj materijala na vodu namijenjenu za ljudsku upotrebu - Uticaj usljed migracije - Dio 4: Metoda ispitivanja membrane za prečišćavanje vode


Više

 • ICS notacija: 13.060.20, 67.250
 • Broj strana: 22
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 25-03-2014
 • Cijena: 22€

Pomoć pri pretrazi:

 • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
 • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
 • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
 • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
 • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
 • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
 • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.