Katalog standarda

Ovdje možete pretražiti standarde, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


Pretraženi standardi

Ukupno 265 rezultata pretrage:

MEST EN 13443-1:2014

Oprema za kondicioniranje vode u zgradama - Mehanički filteri - Dio 1: Veličina čestica od 80 µm do 150 µm - Zahtjevi za karakteristike, sigurnost i ispitivanje


Više

 • ICS notacija: 13.060.20, 91.140.60
 • Broj strana: 32
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 25-03-2014
 • Cijena: 25€

MEST EN 13443-2:2014

Oprema za pripremu vode u objektima - Mehanički filteri - Dio 2: Odvajanje čestica od 1 µm do manje od 80 µm - Zahtjevi za karakteristike, bezbjednost i ispitivanje


Više

 • ICS notacija: 13.060.20, 91.140.60
 • Broj strana: 62
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 25-03-2014
 • Cijena: 41€

MEST EN 13577:2010

Hemijsko dejstvo na beton - Određivanje sadržaja agresivnog ugljendioksida u vodi


Više

 • ICS notacija: 13.060.50, 91.100.30
 • Broj strana: 13
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 29-04-2010
 • Cijena: 16€

MEST EN 13946:2016

Kvalitet vode - Uputstvo za rutinsko uzorkovanje i pripremu preparata bentosnih dijatomeja iz rijeka i jezera


Više

 • ICS notacija: 13.060.70
 • Broj strana: 22
 • Tehnički komitet: ISME/TK 010
 • Datum stupanja na snagu: 26-09-2016
 • Cijena: 22€

MEST EN 14011:2009

Kvalitet vode - Uzorkovanje ribe sa elektricitetom


Više

 • ICS notacija: 13.060.70, 65.150
 • Broj strana: 21
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 14-08-2009
 • Cijena: 22€

MEST EN 14095:2014

Oprema za preradu vode u objektima - Elektrolitski sistemi prerade sa aluminijumskim anodama - Zahtjevi za izvođenje, bezbjednost i ispitivanje


Više

 • ICS notacija: 91.140.60, 13.060.20
 • Broj strana: 22
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 12-06-2014
 • Cijena: 22€

MEST EN 14184:2016

Kvalitet vode - Uputstvo za praćenje vodenih makrofita u tekućim vodama


Više

 • ICS notacija: 13.060.70
 • Broj strana: 30
 • Tehnički komitet: ISME/TK 010
 • Datum stupanja na snagu: 26-09-2016
 • Cijena: 25€

MEST EN 1420:2016

Uticaj organskih materijala na vodu namijenjenu za ljudsku upotrebu - Određivanje mirisa i procjena ukusa vode u sistemima cijevi


Više

 • ICS notacija: 13.060.20, 67.250
 • Broj strana: 32
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 25-07-2016
 • Cijena: 25€

Pomoć pri pretrazi:

 • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
 • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
 • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
 • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
 • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
 • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
 • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.