Katalog standarda

Ovdje možete pretražiti standarde, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


Pretraženi standardi

Ukupno 265 rezultata pretrage:

MEST EN 14207:2009

Kvalitet vode - Određivanje epihlorohidrina


Više

 • ICS notacija: 13.060.50
 • Broj strana: 23
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 14-08-2009
 • Cijena: 22€

MEST EN 14395-1:2014

Uticaj organskih materijala na vodu namijenjenu za ljudsku upotrebu - Organoleptička procjena vode u sistemima za skladištenje - Dio 1: Metoda ispitivanja


Više

 • ICS notacija: 13.060.20, 13.060.45
 • Broj strana: 26
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 12-06-2014
 • Cijena: 22€

MEST EN 14407:2016

Kvalitet vode - Uputstvo za identifikaciju i utvrđivanje brojnosti bentosnih dijatomeja iz rijeka i jezera


Više

 • ICS notacija: 13.060.70
 • Broj strana: 18
 • Tehnički komitet: ISME/TK 010
 • Datum stupanja na snagu: 26-09-2016
 • Cijena: 19€

MEST EN 14451:2014

Uređaji za sprečavanje zagađenja povratnim tokom vode za piće - Ventili protiv vakuuma u liniji od DN 8 do DN 80 - Familija D, tip A


Više

 • ICS notacija: 13.060.20, 23.060.50
 • Broj strana: 26
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 12-06-2014
 • Cijena: 22€

MEST EN 14452:2014

Uređaji za sprečavanje zagađenja povratnim tokom vode za piće - Prekidač sa atmosferskom oduškom i pokretnim elementom od DN 10 do DN 20 - Familija D, tip B


Više

 • ICS notacija: 13.060.20, 23.060.50
 • Broj strana: 22
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 12-06-2014
 • Cijena: 22€

MEST EN 14453:2014

Uređaji za sprečavanje zagađenja povratnim tokom vode za piće - Prekidač sa stalnom atmosferskom oduškom od DN 10 do DN 20 - Familija D, tip C


Više

 • ICS notacija: 13.060.20, 23.060.50
 • Broj strana: 22
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 12-06-2014
 • Cijena: 22€

MEST EN 14454:2014

Uređaji za sprečavanje zagađenja povratnim tokom vode za piće - Uređaj za sprečavanje povratnog toka sa cijevnim priključkom od DN 15 do DN 32 - Familija H, tip A


Više

 • ICS notacija: 13.060.20, 23.060.01
 • Broj strana: 30
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 12-06-2014
 • Cijena: 25€

MEST EN 14455:2014

Uređaji za sprečavanje zagađenja povratnim tokom vode za piće - Ventili pod pritiskom sa vazdušnim otvorom DN 15 do DN 50 - Familija L, tip A i tip B


Više

 • ICS notacija: 13.060.20, 23.060.01
 • Broj strana: 28
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 12-06-2014
 • Cijena: 25€

Pomoć pri pretrazi:

 • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
 • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
 • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
 • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
 • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
 • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
 • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.