Katalog standarda

Ovdje možete pretražiti standarde, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


Pretraženi standardi

Ukupno 265 rezultata pretrage:

MEST EN 1484:2013

Analiza vode - Uputstvo za određivanje ukupnog organskog ugljenika (TOC) i rastvorenog organskog ugljenika (DOC)


Više

 • ICS notacija: 13.060.30
 • Broj strana: 18
 • Tehnički komitet: ISME/TK 010
 • Datum stupanja na snagu: 20-12-2013
 • Cijena: 19€

MEST EN 14897:2014

Oprema za preradu vode u objektima – Uređaji sa živinom lampom pod niskim pritiskom za ultravioletno zračenje - Zahtjevi za performanse, bezbjednost i ispitivanje


Više

 • ICS notacija: 13.060.20, 91.140.60
 • Broj strana: 36
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 12-06-2014
 • Cijena: 29€

MEST EN 14898:2014

Oprema za preradu vode u objektima – Filteri sa aktivnim medijumom – Zahtjevi za performanse, bezbjednost i ispitivanje


Više

 • ICS notacija: 13.060.20, 91.140.60
 • Broj strana: 36
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 12-06-2014
 • Cijena: 29€

MEST EN 14944-1:2014

Uticaj proizvoda od cementa na vodu namijenjenu za ljudsku upotrebu - Metode ispitivanja - Dio 1: Uticaj fabrički proizvedenih cementnih proizvoda na organoleptičke parametre


Više

 • ICS notacija: 13.060.20, 67.250
 • Broj strana: 52
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 12-06-2014
 • Cijena: 37€

MEST EN 14944-3:2014

Uticaj proizvoda od cementa na vodu namijenjenu za ljudsku upotrebu - Metode ispitivanja - Dio 3: Migracija supstanci iz prefabrikovanih cementnih proizvoda


Više

 • ICS notacija: 13.060.20, 67.250, 91.100.10
 • Broj strana: 58
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 12-06-2014
 • Cijena: 37€

MEST EN 14962:2014

Kvalitet vode - Uputstvo za obim i izbor metode uzorkovanja ribe


Više

 • ICS notacija: 13.060.70
 • Broj strana: 30
 • Tehnički komitet: ISME/TK 010
 • Datum stupanja na snagu: 31-10-2014
 • Cijena: 25€

MEST EN 14968:2010

Semantika za razmjenu podataka o podzemnim vodama


Više

 • ICS notacija: 35.240.99, 13.060.10
 • Broj strana: 55
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 08-09-2010
 • Cijena: 37€

MEST EN 14987:2018

Plastika - Vrednovanje mogućnosti odlaganja u postrojenjima za tretman vode - Šema ispitivanja za konačno prihvatanje i specifikacije


Više

 • ICS notacija: 13.060.30, 83.080.01
 • Broj strana: 14
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 29-05-2018
 • Cijena: 13€

Pomoć pri pretrazi:

 • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
 • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
 • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
 • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
 • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
 • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
 • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.