Katalog standarda

Ovdje možete pretražiti standarde, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


Pretraženi standardi

Ukupno 359 rezultata pretrage:

MEST CEN/TR 15316-6-1:2018

Energetske performanse zgrada — Metoda za proračun zahtjeva energetskih sistema i efikasnosti sistema — Dio 6-1: Objašnjenje i obrazloženje EN 15316-6-1, moduli M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4


Više

 • ICS notacija: 27.160, 91.120.10, 91.140.10
 • Broj strana: 90
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 004
 • Datum stupanja na snagu: 09-03-2018
 • Cijena: 48€

MEST CEN/TR 15316-6-6:2018

Energetske performanse zgrada - Metoda za proračun zahtjeva energetskih sistema i efikasnosti sistema - Dio 6-6: Objašnjenje i obrazloženje EN 15316-4-4, moduli M3-8-3, M8-8-3


Više

 • ICS notacija: 27.160, 91.120.10, 91.140.10
 • Broj strana: 48
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 004
 • Datum stupanja na snagu: 09-03-2018
 • Cijena: 33€

MEST CEN/TR 15316-6-7:2018

Energetske performanse zgrada - Metoda za proračun zahtjeva energetskih sistema i efikasnosti sistema — Dio 6-7: Objašnjenje i obrazloženje EN 15316-4-4, moduli M8-3-4, M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4


Više

 • ICS notacija: 27.160, 91.120.10, 91.140.10
 • Broj strana: 26
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 004
 • Datum stupanja na snagu: 09-03-2018
 • Cijena: 22€

MEST CEN/TR 15316-6-9:2018

Energetske performanse zgrada – Metoda za proračun zahtjeva za energetski sistem i efikasnost sistema – Dio 6-9: Objašnjenje i obrazloženje EN 15316-4-8, modul M3-8-8


Više

 • ICS notacija: 27.160, 91.120.10, 91.140.10
 • Broj strana: 50
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 004
 • Datum stupanja na snagu: 09-03-2018
 • Cijena: 33€

MEST EN 10090:2010

Čelici i legure za ventile motora sa unutrašnjim sagorijevanjem


Više

 • ICS notacija: 77.140.10, 27.020
 • Broj strana: 19
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 29-04-2010
 • Cijena: 19€

MEST EN 1048:2015

Izmjenjivači toplote - Hladnjaci sa tečnošću "suvi hladnjaci" hlađeni vazduhom - Procedure ispitivanja za utvrđivanje performansi


Više

 • ICS notacija: 27.060.30, 27.200
 • Broj strana: 23
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 22-04-2015
 • Cijena: 22€

MEST EN 1117:2013

Izmjenjivači toplote - Rashladni kondenzatori hlađeni tečnošću - Procedure ispitivanja za utvrđivanje performansi


Više

 • ICS notacija: 27.060.30, 27.200
 • Broj strana: 20
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 27-09-2013
 • Cijena: 19€

MEST EN 1118:2013

Izmjenjivači toplote - Rashladna sredstva sa tečnošću, hlađena hladnjacima - Procedure ispitivanja za utvrđivanje performansi


Više

 • ICS notacija: 27.200, 27.060.30
 • Broj strana: 36
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 27-09-2013
 • Cijena: 29€

Pomoć pri pretrazi:

 • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
 • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
 • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
 • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
 • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
 • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
 • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.