Katalog standarda

Ovdje možete pretražiti standarde, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


Pretraženi standardi

Ukupno 411 rezultata pretrage:

MEST CLC/TS 61400-26-3:2018

Vjetrogeneratori - Dio 26-3: Raspoloživost vjetroelektrana


Više

 • ICS notacija: 27.180
 • Broj strana: 127
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 004
 • Datum stupanja na snagu: 21-09-2018
 • Cijena: 54€

MEST EN 10090:2010

Čelici i legure za ventile motora sa unutrašnjim sagorijevanjem


Više

 • ICS notacija: 77.140.10, 27.020
 • Broj strana: 19
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 29-04-2010
 • Cijena: 19€

MEST EN 1048:2015

Izmjenjivači toplote - Hladnjaci sa tečnošću "suvi hladnjaci" hlađeni vazduhom - Procedure ispitivanja za utvrđivanje performansi


Više

 • ICS notacija: 27.060.30, 27.200
 • Broj strana: 23
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 22-04-2015
 • Cijena: 22€

MEST EN 1117:2013

Izmjenjivači toplote - Rashladni kondenzatori hlađeni tečnošću - Procedure ispitivanja za utvrđivanje performansi


Više

 • ICS notacija: 27.060.30, 27.200
 • Broj strana: 20
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 27-09-2013
 • Cijena: 19€

MEST EN 1118:2013

Izmjenjivači toplote - Rashladna sredstva sa tečnošću, hlađena hladnjacima - Procedure ispitivanja za utvrđivanje performansi


Više

 • ICS notacija: 27.200, 27.060.30
 • Broj strana: 36
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 27-09-2013
 • Cijena: 29€

MEST EN 12067-2:2009

Uređaji za regulaciju odnosa gas/vazduh kod gasnih gorionika i gasnih aparata - Dio 2: Elektronski tipovi


Više

 • ICS notacija: 27.060.20, 23.060.40
 • Broj strana: 30
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 14-08-2009
 • Cijena: 25€

MEST EN 12102-1:2019

Uređaji za klimatizaciju, agregatne jedinice za hlađenje tečnosti, toplotne pumpe, agregati za hlađenje vode i sušači vazduha sa kompresorima na električni pogon – Određivanje nivoa zvučne snage – Dio 1: Uređaji za klimatizaciju, agregatne jedinice za hlađenje tečnosti, toplotne pumpe za grijanje i hlađenje prostora, sušači vazduha i agregati za hlađenje vode


Više

 • ICS notacija: 17.140.20, 27.080, 91.140.30
 • Broj strana: 40
 • Tehnički komitet: Stručni savjet za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 23-09-2019
 • Cijena: 29€

MEST EN 1216:2013

Izmjenjivači toplote - Prinudna cirkulacija vazduha pri hlađenju ili grijanju kalema - Procedure ispitivanja za utvrđivanje performansi


Više

 • ICS notacija: 27.060.30
 • Broj strana: 28
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 27-09-2013
 • Cijena: 25€

Pomoć pri pretrazi:

 • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
 • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
 • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
 • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
 • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
 • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
 • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.