Katalog standarda

Ovdje možete pretražiti standarde, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


Pretraženi standardi

Ukupno 398 rezultata pretrage:

MEST EN ISO 10270:2019

Korozija metala i legura - Ispitivanje korozije u vodi legura cirkonijuma koje se koriste u nuklearnim reaktorima


Više

 • ICS notacija: 77.060, 27.120.10
 • Broj strana: 24
 • Tehnički komitet: Stručni savjet za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 28-06-2019
 • Cijena: 22€

MEST EN ISO 10437:2019

Industrija nafte, petrohemije i prirodnog gasa - Parne turbine - Parne turbine za posebnu namjenu


Više

 • ICS notacija: 27.040, 75.180.20
 • Broj strana: 128
 • Tehnički komitet: ISME/TK 001
 • Datum stupanja na snagu: 15-03-2019
 • Cijena: 54€

MEST EN ISO 11102-1:2011

Klipni motori sa unutrašnjim sagorijevanjem - Oprema za pokretanje ručicom - Dio 1: Bezbjednosni zahtjevi i ispitivanja


Više

 • ICS notacija: 27.020
 • Broj strana: 14
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 22-03-2011
 • Cijena: 16€

MEST EN ISO 11102-2:2011

Klipni motori sa unutrašnjim sagorijevanjem - Oprema za pokretanje ručicom - Dio 2: Metoda ispitivanja ugla isključivanja


Više

 • ICS notacija: 27.020
 • Broj strana: 18
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 22-03-2011
 • Cijena: 19€

MEST EN ISO 12211:2014

Industrije nafte, petrohemije i prirodnog gasa - Spiralni izmenjivači toplote


Više

 • ICS notacija: 27.060.30, 75.180.20
 • Broj strana: 50
 • Tehnički komitet: ISME/TK 001
 • Datum stupanja na snagu: 12-06-2014
 • Cijena: 33€

MEST EN ISO 12212:2014

Industrije nafte, petrohemije i prirodnog gasa - Izmenjivači toplote sa U-cijevima


Više

 • ICS notacija: 75.180.20, 27.060.30
 • Broj strana: 60
 • Tehnički komitet: ISME/TK 001
 • Datum stupanja na snagu: 12-06-2014
 • Cijena: 37€

MEST EN ISO 13706:2014

Industrije nafte, petrohemije i prirodnog gasa - Izmjenjivači toplote sa vazdušnim hlađenjem


Više

 • ICS notacija: 27.060.30, 75.180.20
 • Broj strana: 158
 • Tehnički komitet: ISME/TK 001
 • Datum stupanja na snagu: 12-06-2014
 • Cijena: 54€

MEST EN ISO 14314:2011

Klipni motori sa unutrašnjim sagorijevanjem - Oprema za pokretanje trzajem - Opšti zahtjevi za bezbjednost


Više

 • ICS notacija: 27.020
 • Broj strana: 22
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 22-03-2011
 • Cijena: 22€

Pomoć pri pretrazi:

 • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
 • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
 • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
 • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
 • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
 • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
 • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.