Katalog standarda

Ovdje možete pretražiti standarde, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


Pretraženi standardi

Ukupno 413 rezultata pretrage:

MEST EN ISO 12211:2014

Industrije nafte, petrohemije i prirodnog gasa - Spiralni izmenjivači toplote


Više

 • ICS notacija: 27.060.30, 75.180.20
 • Broj strana: 50
 • Tehnički komitet: ISME/TK 001
 • Datum stupanja na snagu: 12-06-2014
 • Cijena: 33€

MEST EN ISO 12212:2014

Industrije nafte, petrohemije i prirodnog gasa - Izmenjivači toplote sa U-cijevima


Više

 • ICS notacija: 75.180.20, 27.060.30
 • Broj strana: 60
 • Tehnički komitet: ISME/TK 001
 • Datum stupanja na snagu: 12-06-2014
 • Cijena: 37€

MEST EN ISO 13706:2014

Industrije nafte, petrohemije i prirodnog gasa - Izmjenjivači toplote sa vazdušnim hlađenjem


Više

 • ICS notacija: 27.060.30, 75.180.20
 • Broj strana: 158
 • Tehnički komitet: ISME/TK 001
 • Datum stupanja na snagu: 12-06-2014
 • Cijena: 54€

MEST EN ISO 14314:2011

Klipni motori sa unutrašnjim sagorijevanjem - Oprema za pokretanje trzajem - Opšti zahtjevi za bezbjednost


Više

 • ICS notacija: 27.020
 • Broj strana: 22
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 22-03-2011
 • Cijena: 22€

MEST EN ISO 14780:2018

Čvrsta biogoriva - Priprema uzorka


Više

 • ICS notacija: 27.190, 75.160.40
 • Broj strana: 36
 • Tehnički komitet: ISME/TK 015
 • Datum stupanja na snagu: 09-03-2018
 • Cijena: 29€

MEST EN ISO 14903:2019

Rashladni sistemi i toplotne pumpe – Kvalifikacija zaptivenosti komponenata i spojeva


Više

 • ICS notacija: 27.080, 27.200
 • Broj strana: 46
 • Tehnički komitet: ISME/TK 008
 • Datum stupanja na snagu: 15-03-2019
 • Cijena: 33€

MEST EN ISO 15366-1:2019

Tehnologija nuklearnog goriva - Hemijsko odvajanje i prečišćavanje uranijuma i plutonijuma u rastvorima azotne kisjeline za analizu izotopa i razblaženih izotopa pomoću hromatografije sa ekstrakcijom rastvarača - Dio 1: Uzorci koji sadrže plutonijum u mikrogramskim količinama i uranijum u miligramskim količinama


Više

 • ICS notacija: 27.120.30
 • Broj strana: 22
 • Tehnički komitet: ISME/TK 010
 • Datum stupanja na snagu: 28-06-2019
 • Cijena: 22€

MEST EN ISO 15366-2:2019

Tehnologija nuklearnog goriva - Hemijsko odvajanje i prečišćavanje uranijuma i plutonijuma u rastvorima azotne kisjeline za analizu izotopa i razblaženih izotopa pomoću hromatografije sa ekstrakcijom rastvarača - Dio 2: Uzorci koji sadrže plutonijum i uranijum u nanogramskim količinama i manjim


Više

 • ICS notacija: 27.120.30
 • Broj strana: 22
 • Tehnički komitet: ISME/TK 010
 • Datum stupanja na snagu: 28-06-2019
 • Cijena: 22€

Pomoć pri pretrazi:

 • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
 • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
 • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
 • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
 • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
 • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
 • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.