Katalog standarda

Ovdje možete pretražiti standarde, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


Pretraženi standardi

Ukupno 402 rezultata pretrage:

MEST EN ISO 15646:2019

Ponovno ispitivanje sinterovanja peleta za UO2, (U,Gd)O2 i (U,Pu)O2


Više

 • ICS notacija: 27.120.30
 • Broj strana: 18
 • Tehnički komitet: ISME/TK 010
 • Datum stupanja na snagu: 28-06-2019
 • Cijena: 19€

MEST EN ISO 15651:2019

Nuklearna energija - Određivanje ukupnog vodonika u praškastom PuO2 i UO2 i UO2, (U, Gd)O2, (U, Pu)O2 u sinterovanim peletima – Metoda za ekstrakciju inertnog gasa i određivanje provodljivosti


Više

 • ICS notacija: 27.120.30
 • Broj strana: 18
 • Tehnički komitet: ISME/TK 010
 • Datum stupanja na snagu: 28-06-2019
 • Cijena: 19€

MEST EN ISO 16424:2019

Nuklearna energija - Vrednovanje homogenosti distribucije gadolinijuma (Gd) u mješavinama goriva sa gadolinijumom i određivanje sadržaja Gd2O3 u gadolinijumskom gorivu u obliku peleta pomoću mjerenja elemenata uranijuma i gadolinijuma


Više

 • ICS notacija: 27.120.30
 • Broj strana: 28
 • Tehnički komitet: ISME/TK 010
 • Datum stupanja na snagu: 28-06-2019
 • Cijena: 25€

MEST EN ISO 16559:2017

Čvrsta biogoriva - Terminologija, definicije i opisi


Više

 • ICS notacija: 01.040.75, 27.190, 75.160.40
 • Broj strana: 48
 • Tehnički komitet: ISME/TK 015
 • Datum stupanja na snagu: 17-05-2017
 • Cijena: 33€

MEST EN ISO 16812:2014

Industrije nafte, petrohemije i prirodnog gasa – Izmjenjivači toplote sa cijevnim snopom u plaštu


Više

 • ICS notacija: 75.180.20, 27.060.30
 • Broj strana: 54
 • Tehnički komitet: ISME/TK 001
 • Datum stupanja na snagu: 12-06-2014
 • Cijena: 37€

MEST EN ISO 16993:2017

Čvrsta biogoriva - Preračunavanje analitičkih rezultata iz jedne osnove u drugu


Više

 • ICS notacija: 75.160.40, 27.190
 • Broj strana: 26
 • Tehnički komitet: ISME/TK 015
 • Datum stupanja na snagu: 17-05-2017
 • Cijena: 22€

MEST EN ISO 16995:2017

Čvrsta biogoriva - Određivanje sadržaja hlorida, natrijuma i kalijuma rastvorljivih u vodi


Više

 • ICS notacija: 75.160.40, 27.190
 • Broj strana: 22
 • Tehnički komitet: ISME/TK 015
 • Datum stupanja na snagu: 17-05-2017
 • Cijena: 22€

MEST EN ISO 17225-1:2015

Čvrsta biogoriva - Specifikacije i klase goriva - Dio 1: Opšti zahtjevi


Više

 • ICS notacija: 27.190, 75.160.10
 • Broj strana: 74
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 004
 • Datum stupanja na snagu: 09-10-2015
 • Cijena: 44€

Pomoć pri pretrazi:

 • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
 • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
 • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
 • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
 • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
 • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
 • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.