Katalog standarda

Ovdje možete pretražiti standarde, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


Pretraženi standardi

Ukupno 408 rezultata pretrage:

MEST EN ISO 19017:2019

Uputstvo za gama-spektrometrijsko mjerenje radioaktivnog otpada


Više

 • ICS notacija: 17.240, 27.120.30
 • Broj strana: 64
 • Tehnički komitet: ISME/TK 010
 • Datum stupanja na snagu: 28-06-2019
 • Cijena: 41€

MEST EN ISO 21483:2019

Određivanje rastvorljivosti plutonijuma u azotnoj kisjelini u neozračenoj smješi oksida goriva u obliku peleta (U, Pu)O2


Više

 • ICS notacija: 27.120.30
 • Broj strana: 18
 • Tehnički komitet: ISME/TK 010
 • Datum stupanja na snagu: 28-06-2019
 • Cijena: 19€

MEST EN ISO 21613:2019

(U, Pu)O2 Praškasti i sinterovani peleti - Određivanje hlora i fluora


Više

 • ICS notacija: 27.120.20
 • Broj strana: 24
 • Tehnički komitet: ISME/TK 010
 • Datum stupanja na snagu: 28-06-2019
 • Cijena: 22€

MEST EN ISO 22975-1:2017

Sunčeva energija — Komponente i materijali prijemnika – Dio 1: Vakumirane cijevi – Trajnost i performanse (ISO 22975-1:2016)


Više

 • ICS notacija: 27.160
 • Broj strana: 42
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 004
 • Datum stupanja na snagu: 22-09-2017
 • Cijena: 33€

MEST EN ISO 22975-2:2017

Sunčeva energija — Komponente i materijali prijemnika – Dio 2: Toplotne cijevi za toplotnu primjenu sunčeve energije – Trajnost i performanse


Više

 • ICS notacija: 27.160
 • Broj strana: 38
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 004
 • Datum stupanja na snagu: 22-09-2017
 • Cijena: 29€

MEST EN ISO 22975-3:2017

Sunčeva energija - Komponente i materijali prijemnika - Dio 3: Apsorpciona trajnost površine


Više

 • ICS notacija: 27.160
 • Broj strana: 42
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 004
 • Datum stupanja na snagu: 22-09-2017
 • Cijena: 33€

MEST EN ISO 23553-1:2015

Uređaji za bezbjednost i upravljanje gorionicima na tečno gorivo i aparatima koji sagorijevaju tečno gorivo - Posebni zahtjevi – Dio 1: Automatski i polu-automatski ventili


Više

 • ICS notacija: 27.060.10
 • Broj strana: 50
 • Tehnički komitet: ISME/TK 001
 • Datum stupanja na snagu: 22-04-2015
 • Cijena: 33€

MEST EN ISO 23993:2014

Proizvodi za termalnu izolaciju građevinske opreme i industrijskih instalacija - Određivanje projektnog koeficijenta termalne provodljivosti


Više

 • ICS notacija: 91.100.60, 27.220, 91.120.10
 • Broj strana: 46
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 004
 • Datum stupanja na snagu: 30-07-2014
 • Cijena: 33€

Pomoć pri pretrazi:

 • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
 • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
 • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
 • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
 • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
 • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
 • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.