Katalog standarda

Ovdje možete pretražiti standarde, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


Pretraženi standardi

Ukupno 411 rezultata pretrage:

MEST EN 12693:2010

Rashladni sistemi i toplotne pumpe - Zahtjevi za bezbjednost i zaštitu životne sredine - Klipni rashladni kompresori


Više

 • ICS notacija: 23.140, 27.080
 • Broj strana: 70
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 29-04-2010
 • Cijena: 41€

MEST EN 12900:2015

Rashladni kompresori - Uslovi postizanja radnih parametara, tolerancije i prikazivanje proizvođačkih podataka o performansama


Više

 • ICS notacija: 23.140, 27.200
 • Broj strana: 20
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 22-04-2015
 • Cijena: 19€

MEST EN 12952-1:2016

Vodocijevni kotlovi i pomoćne instalacije - Dio 1: Opšte odredbe


Više

 • ICS notacija: 27.040
 • Broj strana: 20
 • Tehnički komitet: ISME/TK 008
 • Datum stupanja na snagu: 26-09-2016
 • Cijena: 19€

MEST EN 12952-10:2008

Vodocijevni kotlovi i pomoćne instalacije - Dio 10: Zahtjevi za zaštitu od prekoračenja dopuštenog pritiska


Više

 • ICS notacija: 23.060.40, 27.040
 • Broj strana: 16
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 20-06-2008
 • Cijena: 16€

MEST EN 12952-11:2009

Vodocijevni kotlovi i pomoćne instalacije - Dio 11: Zahtjevi za osiguravajuće uređaje od prekoračenja radnih parametara kotla i opreme


Više

 • ICS notacija: 27.040
 • Broj strana: 41
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 04-03-2009
 • Cijena: 33€

MEST EN 12952-12:2011

Vodocijevni kotlovi i pomoćne instalacije - Dio 12: Zahtjevi za kvalitet napojne i kotlovske vode


Više

 • ICS notacija: 27.040, 13.060.25
 • Broj strana: 22
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 22-03-2011
 • Cijena: 22€

MEST EN 12952-13:2011

Vodocijevni kotlovi i pomoćne instalacije - Dio 13: Zahtjevi za sisteme za čišćenje dimnog gasa


Više

 • ICS notacija: 27.060.30, 27.040
 • Broj strana: 16
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 22-03-2011
 • Cijena: 16€

MEST EN 12952-14:2008

Vodocijevni kotlovi i pomoćne instalacije - Dio 14: Zahtjevi za sisteme dimnih gasova DENOX na tečni amonijak i vodeni rastvor amonijaka


Više

 • ICS notacija: 27.040, 27.060.30
 • Broj strana: 30
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 20-06-2008
 • Cijena: 25€

Pomoć pri pretrazi:

 • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
 • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
 • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
 • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
 • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
 • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
 • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.