Katalog standarda

Ovdje možete pretražiti standarde, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


Pretraženi standardi

Ukupno 411 rezultata pretrage:

MEST ISO 50006:2015

Sistemi upravljanja energijom - Performanse mjerenja energije upotrebom energetskih poredbenih osnova (EnB) i indikatora energetskih performansi - Opšti principi i uputstvo


Više

 • ICS notacija: 27.040
 • Broj strana: 46
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 004
 • Datum stupanja na snagu: 16-03-2015
 • Cijena: 33€

MEST ISO 50015:2015

Mjerenje i verifikacija energetskih performansi organizacije – Opšti principi i uputstvo


Više

 • ICS notacija: 27.010
 • Broj strana: 32
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 004
 • Datum stupanja na snagu: 24-07-2015
 • Cijena: 25€

MEST ISO 50021:2019

Upravljanje energijom i ušteda energije - Opšte smjernice za odabir evaluatora uštede energije


Više

 • ICS notacija: 27.015
 • Broj strana: 28
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 004
 • Datum stupanja na snagu: 23-09-2019
 • Cijena: 25€

MEST ISO 50045:2019

Tehničke smjernice za vrednovanje uštede energije termoelektrana


Više

 • ICS notacija: 27.100
 • Broj strana: 34
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 004
 • Datum stupanja na snagu: 23-09-2019
 • Cijena: 29€

MEST ISO 50046:2019

Opšte metode kvantifikacije ek ante ili očekivane uštede energije


Više

 • ICS notacija: 27.015
 • Broj strana: 66
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 004
 • Datum stupanja na snagu: 11-12-2019
 • Cijena: 41€

METI CEN/CLC/TR 16567:2015

Obligacione šeme energetske efikasnosti u Evropi – Pregled i analiza glavnih osobina i mogućnosti za harmonizaciju


Više

 • ICS notacija: 27.010
 • Broj strana: 78
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 004
 • Datum stupanja na snagu: 09-10-2015
 • Cijena: 44€

METI CLC/TR 50373:2012

Vjetrogeneratori - Elektromagnetna kompatibilnost


Više

 • ICS notacija: 27.180, 33.100.01
 • Broj strana: 18
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 004
 • Datum stupanja na snagu: 09-08-2012
 • Cijena: 19€

METI CLC/TR 50403:2017

Standardizacija i liberalizacija tržišta električne energije


Više

 • ICS notacija: 27.010
 • Broj strana: 20
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 28-02-2017
 • Cijena: 19€

Pomoć pri pretrazi:

 • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
 • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
 • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
 • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
 • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
 • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
 • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.