Katalog standarda

Ovdje možete pretražiti standarde, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


Pretraženi standardi

Ukupno 413 rezultata pretrage:

METI CLC/TR 50373:2012

Vjetrogeneratori - Elektromagnetna kompatibilnost


Više

 • ICS notacija: 27.180, 33.100.01
 • Broj strana: 18
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 004
 • Datum stupanja na snagu: 09-08-2012
 • Cijena: 19€

METI CLC/TR 50403:2017

Standardizacija i liberalizacija tržišta električne energije


Više

 • ICS notacija: 27.010
 • Broj strana: 20
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 28-02-2017
 • Cijena: 19€

METI CLC/TR 50555:2017

Pokazatelji prekida u snabdijevanju električnom energijom


Više

 • ICS notacija: 27.010, 29.240.01
 • Broj strana: 44
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 28-02-2017
 • Cijena: 33€

METI TS CEN/TS 16214-2:2017

Kriterijumi održivosti za proizvodnju biogoriva i tečnih biogoriva za energetske primjene - Principi, kriterijumi, indikatori i verifikatori - Dio 2: Ocjenjivanje usaglašenosti, uključujući lanac sledljivosti i maseni bilans


Više

 • ICS notacija: 27.190, 75.160.40
 • Broj strana: 42
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 22-06-2017
 • Cijena: 33€

METI TS CLC/TS 61836:2013

Solarni fotonaponski energetski sistemi - Termini, definicije i simboli


Više

 • ICS notacija: 27.160
 • Broj strana: 86
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 004
 • Datum stupanja na snagu: 27-08-2013
 • Cijena: 48€

Pomoć pri pretrazi:

 • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
 • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
 • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
 • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
 • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
 • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
 • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.