Katalog standarda

Ovdje možete pretražiti standarde, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


Pretraženi standardi

Ukupno 411 rezultata pretrage:

MEST EN 12952-7:2014

Vodocijevni kotlovi i pomoćne instalacije - Dio 7: Zahtjevi za opremu kotla


Više

 • ICS notacija: 27.040
 • Broj strana: 48
 • Tehnički komitet: ISME/TK 008
 • Datum stupanja na snagu: 12-06-2014
 • Cijena: 33€

MEST EN 12952-8:2008

Vodocijevni kotlovi i pomoćne instalacije - Dio 8: Zahtjevi za sisteme loženja kotla tečnim i gasovitim gorivima


Više

 • ICS notacija: 27.040
 • Broj strana: 31
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 20-06-2008
 • Cijena: 25€

MEST EN 12952-9:2008

Vodocijevni kotlovi i pomoćne instalacije - Dio 9: Zahtjevi za sisteme loženja kotla praškastim gorivima


Više

 • ICS notacija: 27.040
 • Broj strana: 30
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 20-06-2008
 • Cijena: 25€

MEST EN 12953-1:2013

Komorni kotlovi - Dio 1: Opšte


Više

 • ICS notacija: 27.060.30
 • Broj strana: 40
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 27-09-2013
 • Cijena: 29€

MEST EN 12953-10:2011

Komorni kotlovi - Dio 10: Zahtjevi za kvalitet napojne i kotlovske vode


Više

 • ICS notacija: 27.060.30, 27.100, 13.060.25
 • Broj strana: 18
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 22-03-2011
 • Cijena: 19€

MEST EN 12953-11:2011

Komorni kotlovi - Dio 11: Ispitivanja prihvatljivosti


Više

 • ICS notacija: 27.060.30, 27.100
 • Broj strana: 38
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 22-03-2011
 • Cijena: 29€

MEST EN 12953-12:2009

Komorni kotlovi - Dio 12: Zahtjevi za sisteme izgaranja krutih goriva na rešetki za kotlove


Više

 • ICS notacija: 27.060.20, 27.100
 • Broj strana: 23
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 04-03-2009
 • Cijena: 22€

MEST EN 12953-13:2014

Komorni kotlovi - Dio 13: Radna uputstva


Više

 • ICS notacija: 27.060.30
 • Broj strana: 14
 • Tehnički komitet: ISME/TK 008
 • Datum stupanja na snagu: 12-06-2014
 • Cijena: 16€

Pomoć pri pretrazi:

 • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
 • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
 • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
 • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
 • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
 • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
 • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.