Katalog standarda

Ovdje možete pretražiti standarde, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


Pretraženi standardi

Ukupno 1269 rezultata pretrage:

MEST EN 319 132-1 V1.1.1:2019

Elektronski potpisi i infrastrukture (ESI) – XAdES elektronski potpisi – Dio 1: Formiranje blokova i XAdES osnovnih potpisa


Više

 • ICS notacija: 35.040
 • Broj strana: 74
 • Tehnički komitet: Stručni savjet za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 15-03-2019
 • Cijena: 44€

MEST CEN ISO/IEC TR 25060:2020

Sistemski i softverski inženjering – Zahtjevi za kvalitet i vrednovanje sistema i softvera (SQuaRE) – Zajednički industrijski format (CIF) za upotrebljivost – Opšti okvir za informacije koje se odnose na upotrebljivost


Više

 • ICS notacija: 35.080
 • Broj strana: 36
 • Tehnički komitet: Stručni savjet za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 19-06-2020
 • Cijena: 29€

MEST CEN ISO/TR 16401-1:2019

Elektronski sistem za naplatu - Vrednovanje usaglašenosti opreme sa ISO/TS 17575-2 - Dio 1: Struktura testnog paketa (softver) (ISO/TR 16401-1:2018)


Više

 • ICS notacija: 03.220.20, 35.240.60
 • Broj strana: 166
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 013
 • Datum stupanja na snagu: 11-12-2019
 • Cijena: 48€

MEST CEN ISO/TR 9241-100:2019

Ergonomija interakcije čovjeka i sistema - Dio 100: Uvod u standarde koji se odnose na ergonomiju softvera


Više

 • ICS notacija: 13.180, 35.180
 • Broj strana: 34
 • Tehnički komitet: Stručni savjet za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 11-12-2019
 • Cijena: 29€

MEST CEN ISO/TR 9241-308:2020

Ergonomija interakcije čovjeka i sistema - Dio 308: Površinski provodljivi displeji sa elektronskim emiterima (SED)


Više

 • ICS notacija: 13.180, 35.180
 • Broj strana: 26
 • Tehnički komitet: Stručni savjet za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 19-06-2020
 • Cijena: 22€

MEST CEN ISO/TR 9241-309:2019

Ergonomija interakcije čovjeka i sistema - Dio 309: Displeji sa organskim svijetlećim diodama (OLED)


Više

 • ICS notacija: 13.180, 35.180
 • Broj strana: 28
 • Tehnički komitet: Stručni savjet za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 11-12-2019
 • Cijena: 25€

MEST CEN ISO/TR 9241-310:2019

Ergonomija interakcije čovjeka i sistema – Dio 310: Vidljivost, estetika i ergonomija grešaka piksela


Više

 • ICS notacija: 13.180, 35.180
 • Broj strana: 64
 • Tehnički komitet: Stručni savjet za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 11-12-2019
 • Cijena: 41€

MEST CEN ISO/TR 9241-331:2019

Ergonomija interakcije čovjeka i sistema - Dio 331: Optičke karakteristike autostereoskopskih displeja


Više

 • ICS notacija: 13.180, 35.180
 • Broj strana: 98
 • Tehnički komitet: Stručni savjet za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 11-12-2019
 • Cijena: 48€

Pomoć pri pretrazi:

 • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
 • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
 • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
 • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
 • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
 • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
 • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.