Katalog standarda

Ovdje možete pretražiti standarde, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


Pretraženi standardi

Ukupno 1122 rezultata pretrage:

MEST EN 13710:2014

Evropska pravila za raspored - Raspored za latinsko, grčko, ćirilično, gruzijsko i jermensko pismo


Više

 • ICS notacija: 01.140.20, 35.040
 • Broj strana: 56
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 013
 • Datum stupanja na snagu: 05-12-2014
 • Cijena: 37€

MEST EN 1375:2012

Sistemi identifikacionih kartica - Dodatni formati kartice sa međusektorski integrisanim kolom/kolima - Veličina i fizičke karakteristike ID-000 kartice


Više

 • ICS notacija: 35.240.15
 • Broj strana: 32
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 21-09-2012
 • Cijena: 25€

MEST EN 13757-1:2018

Komunikacioni sistemi za mjerila - Dio 1: Razmjena podataka


Više

 • ICS notacija: 33.200, 35.100.70
 • Broj strana: 148
 • Tehnički komitet: Stručni savjet za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 20-07-2018
 • Cijena: 54€

MEST EN 13757-2:2010

Komunikacioni sistemi za mjerila i daljinsko očitavanje mjerila - Dio 2: Fizički nivo i nivo linka


Više

 • ICS notacija: 33.200, 35.100.20, 35.100.10
 • Broj strana: 34
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 10-12-2010
 • Cijena: 29€

MEST EN 13757-3:2018

Komunikacioni sistemi za mjerila - Dio 3: Protokoli aplikacija


Više

 • ICS notacija: 33.200, 35.100.70, 35.240.99, 91.140.50
 • Broj strana: 110
 • Tehnički komitet: Stručni savjet za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 20-07-2018
 • Cijena: 51€

MEST EN 13757-4:2018

Komunikacioni sistemi za mjerila i daljinsko očitavanje mjerila - Dio 4: Bežično očitavanje mjerila (radio-očitavanje mjerila za rad u SRD opsegu)


Više

 • ICS notacija: 33.200, 35.100.10, 35.100.20
 • Broj strana: 72
 • Tehnički komitet: Stručni savjet za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 20-07-2018
 • Cijena: 44€

MEST EN 13757-5:2018

Komunikacioni sistemi za mjerila - Dio 5: Bežični M-Bus relejni prenos


Više

 • ICS notacija: 33.200, 35.100.10
 • Broj strana: 114
 • Tehnički komitet: Stručni savjet za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 20-07-2018
 • Cijena: 51€

MEST EN 13757-6:2018

Komunikacioni sistemi za mjerila - Dio 6: Lokalna sabirnica


Više

 • ICS notacija: 33.200, 35.100.10, 35.100.20
 • Broj strana: 14
 • Tehnički komitet: Stručni savjet za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 20-07-2018
 • Cijena: 16€

Pomoć pri pretrazi:

 • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
 • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
 • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
 • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
 • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
 • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
 • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.