Katalog standarda

Ovdje možete pretražiti standarde, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


Pretraženi standardi

Ukupno 1209 rezultata pretrage:

MEST EN 13149-2:2011

Javni prevoz - Sistemi za raspoređivanje i upravljanje drumskim vozilima - Dio 2: Specifikacije za WORLDFIP kablovske sklopove


Više

 • ICS notacija: 35.240.60, 35.160, 43.080.20, 45.060.01
 • Broj strana: 22
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 2011-11-25
 • Cijena: 22€

MEST EN 13149-4:2011

Javni prevoz - Sistemi za raspoređivanje i upravljanje drumskim vozilima - Dio 4: Opšta aplikaciona pravila za CANopen prenosne sabirnice


Više

 • ICS notacija: 35.240.60, 43.080.20, 45.060.01
 • Broj strana: 14
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 2011-11-25
 • Cijena: 16€

MEST EN 13149-5:2011

Javni prevoz - Sistemi za raspoređivanje i upravljanje drumskim vozilima - Dio 5: Specifikacije za CANopen kablovske sklopove


Više

 • ICS notacija: 35.240.60, 43.080.20, 45.060.01
 • Broj strana: 22
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 2011-11-25
 • Cijena: 22€

MEST EN 1332-1:2012

Sistemi identifikacionih kartica - Interfejs čovjek-mašina - Dio 1: Principi projektovanja za korisnički interfejs


Više

 • ICS notacija: 35.240.15
 • Broj strana: 32
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 21-09-2012
 • Cijena: 25€

MEST EN 1332-2:2012

Sistemi identifikacionih kartica - Interfejs čovjek-mašina - Dio 2: Dimenzije i mjesto taktilnog identifikatora za ID-1 kartice


Više

 • ICS notacija: 35.240.15
 • Broj strana: 18
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 21-09-2012
 • Cijena: 19€

MEST EN 1332-3:2012

Sistemi identifikacionih kartica - Interfejs čovjek-mašina - Dio 3: Tastature


Više

 • ICS notacija: 35.240.15
 • Broj strana: 22
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 21-09-2012
 • Cijena: 22€

MEST EN 1332-4:2012

Sistemi identifikacionih kartica - Interfejs čovjek-mašina - Dio 4: Kodiranje korisničkih zahtjeva za ljude sa posebnim potrebama


Više

 • ICS notacija: 35.240.15, 35.040
 • Broj strana: 36
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 21-09-2012
 • Cijena: 29€

MEST EN 1332-5:2012

Sistemi identifikacionih kartica - Interfejs čovjek-mašina - Dio 5: Reljefni taktilni simboli za razlikovanje primjene na kartici ID-1


Više

 • ICS notacija: 35.240.15
 • Broj strana: 26
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 21-09-2012
 • Cijena: 22€

Pomoć pri pretrazi:

 • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
 • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
 • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
 • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
 • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
 • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
 • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.