Katalog standarda

Ovdje možete pretražiti standarde, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


Pretraženi standardi

Ukupno 1121 rezultata pretrage:

METI TS CEN/TS 419241:2015

Bezbjedonosni zahtjevi za pouzdane sisteme koji podržavaju izradu elektronskog potpisa na strani servera


Više

 • ICS notacija: 35.240.99
 • Broj strana: 32
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 013
 • Datum stupanja na snagu: 22-04-2015
 • Cijena: 25€

METI TS CEN/TS 419261:2017

Sigurnosni zahtjevi za pouzdane sisteme koji podrzavaju sertifikate i žigosani datum


Više

 • ICS notacija: 03.120.20, 35.040, 35.240.30
 • Broj strana: 62
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 013
 • Datum stupanja na snagu: 22-06-2017
 • Cijena: 41€

METI TS CLC/TS 50459-1:2016

Primjene na željeznici - Sistemi za telekomunikacije, signalizaciju i obradu podataka — Evropski sistem upravljanja šinskim saobraćajem — Interfejs mašinovođa–mašina — Dio 1: Ergonomski principi za prikazivanje ERTMS/ETCS/GSM-R informacija


Više

 • ICS notacija: 03.220.30, 13.180, 35.240.60
 • Broj strana: 28
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 14-03-2016
 • Cijena: 25€

METI TS CLC/TS 50459-2:2017

Primjene na željeznici — Sistemi za telekomunikacije, signalizaciju i obradu podataka — Evropski sistem upravljanja šinskim saobraćajem — Interfejs mašinovođa–mašina — Dio 2: Ergonomska raspodjela informacija ERTMS/ETCS


Više

 • ICS notacija: 03.220.30, 13.180, 35.240.60
 • Broj strana: 62
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 28-02-2017
 • Cijena: 51€

METI TS CLC/TS 50459-3:2016

Primjene na željeznici — Sistemi za telekomunikacije, signalizaciju i obradu podataka — Evropski sistem upravljanja šinskim saobraćajem — Interfejs mašinovođa–mašina — Dio 3: Ergonomska raspodjela informacija ERTMS/GSM-R


Više

 • ICS notacija: 03.220.30, 13.180, 35.240.60
 • Broj strana: 80
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 006
 • Datum stupanja na snagu: 26-09-2016
 • Cijena: 44€

METI TS CLC/TS 50560:2015

Specifikacija zahtjeva za okvir interoperabilnosti


Više

 • ICS notacija: 35.240.99, 97.120
 • Broj strana: 90
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 24-07-2015
 • Cijena: 48€

METI TS CLC/TS 50568-4:2016

Razmjena podataka mjerenja električne energije — Dio 4: Fizički sloj zasnovan na SMITP B-PSK modulaciji i SMITP sloju linka podataka


Više

 • ICS notacija: 35.240.60, 91.140.50
 • Broj strana: 56
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 006
 • Datum stupanja na snagu: 26-09-2016
 • Cijena: 37€

METI TS CLC/TS 50568-8:2016

Razmjena podataka mjerenja električne energije — DLMS/COSEM skup podataka — Dio 8: PLC profil zasnovan na SMITP B-PSK modulaciji — Uključuje: Original-SMITP PLC profil zasnovan na SMITP B-PSK modulaciji, original-SMITP profil za lokalnu razmjenu podataka i original-SMITP IP profil


Više

 • ICS notacija: 35.240.60, 91.140.50
 • Broj strana: 294
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 006
 • Datum stupanja na snagu: 26-09-2016
 • Cijena: 72€

Pomoć pri pretrazi:

 • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
 • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
 • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
 • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
 • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
 • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
 • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.