Katalog standarda

Ovdje možete pretražiti standarde, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


Pretraženi standardi

Ukupno 1121 rezultata pretrage:

METI TS CLC/TS 50590:2016

Razmjena podataka mjerenja električne energije — Niži sloj PLC profila koji koristi adaptivne mreže proširenog spektra za CX1 sa više nosilaca


Više

 • ICS notacija: 35.240.60, 91.140.50
 • Broj strana: 140
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 26-09-2016
 • Cijena: 54€

METI TS CLC/TS 52056-8-4:2016

Razmjena podataka mjerenja električne energije — DLMS/COSEM skup podataka — Dio 8-4: Komunikacioni profil OFDM PLC uskog opsega za PRIME mreže u susjedstvu


Više

 • ICS notacija: 35.240.60, 91.140.50
 • Broj strana: 78
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 006
 • Datum stupanja na snagu: 26-09-2016
 • Cijena: 44€

METI TS CLC/TS 52056-8-5:2016

Razmjena podataka mjerenja električne energije — DLMS/COSEM skup podataka — Dio 8-5: Komunikacioni profil OFDM uskog opsega za G3-PLC mreže u susjedstvu


Više

 • ICS notacija: 35.240.60, 91.140.50
 • Broj strana: 32
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 006
 • Datum stupanja na snagu: 26-09-2016
 • Cijena: 25€

METI TS CLC/TS 52056-8-7:2016

Razmjena podataka mjerenja električne energije — DLMS/COSEM skup podataka — Dio 8-7: Komunikacioni profil AMC-SS za PLC mreže u susjedstvu


Više

 • ICS notacija: 35.240.60, 91.140.50
 • Broj strana: 48
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 006
 • Datum stupanja na snagu: 26-09-2016
 • Cijena: 33€

METI TS CLC/TS 62367:2017

Aspekti bezbjednosti za xDSL signale u električnim kolima priključenim na telekomunikacione mreže (DSL: Digitalna pretplatnička linija)


Više

 • ICS notacija: 35.020
 • Broj strana: 18
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 28-02-2017
 • Cijena: 19€

METI TS CLC/TS 62441:2017

Mjere zaštite od paljenja uređaja audio/video, komunikacione i informacione tehnologije slučajno izazvanog plamenom svijeće


Više

 • ICS notacija: 35.260, 97.020
 • Broj strana: 18
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 28-02-2017
 • Cijena: 19€

METI TS ENV 12443:2014

Medicinska informatika - Radni okvir za zdravstveni informacioni sistem (HIF)


Više

 • ICS notacija: 11.020, 35.240.70
 • Broj strana: 36
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 013
 • Datum stupanja na snagu: 05-12-2014
 • Cijena: 29€

METI TS ENV 12537-1:2014

Medicinska informatika - Registracija informacionih objekata koji se koriste za EDI u zdravstvu - Dio 1: Registar


Više

 • ICS notacija: 35.240.70
 • Broj strana: 54
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 013
 • Datum stupanja na snagu: 05-12-2014
 • Cijena: 37€

Pomoć pri pretrazi:

 • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
 • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
 • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
 • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
 • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
 • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
 • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.