Katalog standarda

Ovdje možete pretražiti standarde, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


Pretraženi standardi

Ukupno 1269 rezultata pretrage:

MEST ISO/IEC 27006:2015

Informaciona tehnologija - Bezbjednosne tehnike - Zahtjevi za tijela koja sprovode provjeru i sertifikaciju sistema menadžmenta bezbjednošću informacija


Više

 • ICS notacija: 35.040
 • Broj strana: 50
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 013
 • Datum stupanja na snagu: 24-07-2015
 • Cijena: 33€

MEST ISO/IEC 27011:2009

Informaciona tehnologija - Bezbjednosne tehnike - Smjernice za menadžment bezbjednošću informacija kod organizacija za telekomunikacije, zasnovane na standardu ISO/IEC 27002


Više

 • ICS notacija: 35.040
 • Broj strana: 55
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 14-12-2009
 • Cijena: 37€

METI CEN ISO/TR 17424:2016

Inteligentni transportni sistemi - Kooperativni sistemi - Stanje poznavanja lokalnih dinamičkih koncepata mapa (ISO/TR 17424:2015)


Više

 • ICS notacija: 03.220.01, 35.240.60
 • Broj strana: 44
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 013
 • Datum stupanja na snagu: 26-09-2016
 • Cijena: 33€

METI CEN ISO/TR 24014-2:2015

Javni transport — Interoperabilni sistemi za upravljanje naplatom — Dio 2: Praksa u poslovanju


Više

 • ICS notacija: 03.220.01, 35.240.60
 • Broj strana: 36
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 013
 • Datum stupanja na snagu: 22-04-2015
 • Cijena: 29€

METI CEN ISO/TR 24014-3:2015

Javni prevoz - Interoperabilni sistem upravljanja naplatom - Dio 3: Dopunski koncepti dijelu 1 za medijume sa više aplikacija


Više

 • ICS notacija: 35.240.60, 03.220.01
 • Broj strana: 54
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 013
 • Datum stupanja na snagu: 24-07-2015
 • Cijena: 37€

METI CEN/TR 14381:2014

Informacione tehnologije - Repertoar karaktera i transformacije prilikom kodiranja - Evropska pravila vraćanja na prethodno


Više

 • ICS notacija: 35.040
 • Broj strana: 74
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 013
 • Datum stupanja na snagu: 31-10-2014
 • Cijena: 44€

METI CEN/TR 14699:2014

Kancelarijski namještaj - Terminologija


Više

 • ICS notacija: 35.100.40
 • Broj strana: 22
 • Tehnički komitet: ISME/TK 015
 • Datum stupanja na snagu: 05-12-2014
 • Cijena: 22€

METI CEN/TR 15212:2014

Informatika u zdravstvu - Rječnik - Procedura za održavanje baze podataka mrežno zasnovanih termina i pojmova


Više

 • ICS notacija: 01.040.35, 35.240.80
 • Broj strana: 26
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 013
 • Datum stupanja na snagu: 31-10-2014
 • Cijena: 22€

Pomoć pri pretrazi:

 • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
 • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
 • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
 • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
 • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
 • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
 • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.