Katalog standarda

Ovdje možete pretražiti standarde, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


Pretraženi standardi

Ukupno 1209 rezultata pretrage:

METI TS CEN ISO/TS 14907-2:2017

Elektronski sistem za naplatu – Procedure ispitivanja za korisničku i fiksnu opremu – Dio 2: Ispitivanje usaglašenosti jedinice aplikacionog interfejsa u vozilu (ISO/TS 14907-2:2016)


Više

 • ICS notacija: 35.240.60, 43.040.15
 • Broj strana: 88
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 013
 • Datum stupanja na snagu: 22-06-2017
 • Cijena: 33€

METI TS CEN ISO/TS 16403-1:2014

Elektronski sistem za naplatu - Vrednovanje usaglašenosti opreme sa ISO/TS 17575-4 - Dio 1: Struktura skupa ispitivanja i svrha ispitivanja


Više

 • ICS notacija: 03.220.20, 35.240.60
 • Broj strana: 62
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 013
 • Datum stupanja na snagu: 05-12-2014
 • Cijena: 41€

METI TS CEN ISO/TS 16403-2:2014

Elektronski sistem za naplatu - Vrednovanje usaglašenosti opreme sa ISO/TS 17575-4 - Dio 2: Skup načelnih ispitivanja


Više

 • ICS notacija: 03.220.20, 35.240.60
 • Broj strana: 24
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 013
 • Datum stupanja na snagu: 05-12-2014
 • Cijena: 22€

METI TS CEN ISO/TS 16407-2:2014

Elektronski sistem za naplatu - Vrednovanje usaglašenosti opreme sa ISO/TS 17575-1 - Dio 2: Skup načelnih ispitivanja


Više

 • ICS notacija: 03.220.20, 35.240.60
 • Broj strana: 24
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 013
 • Datum stupanja na snagu: 05-12-2014
 • Cijena: 22€

METI TS CEN ISO/TS 16410-2:2014

Elektronski sistem za naplatu — Vrednovanje usaglašenosti opreme sa ISO/TS 17575-3 — Dio 2: Skup načelnih ispitivanja


Više

 • ICS notacija: 35.240.60, 03.220.20
 • Broj strana: 26
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 013
 • Datum stupanja na snagu: 05-12-2014
 • Cijena: 22€

METI TS CEN ISO/TS 16791:2017

Informatika u zdravstvu - Zahtjevi za internacionalno kodiranje na čitljivim mašinama identifikatora pakovanja medicinskih proizvoda (ISO/TS 16791:2014)


Više

 • ICS notacija: 35.240.80
 • Broj strana: 38
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 013
 • Datum stupanja na snagu: 22-06-2017
 • Cijena: 29€

METI TS CEN ISO/TS 17419:2015

Inteligentni transportni sistemi – Kooperativni sistemi – Klasifikacija I upravljanje ITS aplikacijama u globalnom kontekstu (ISO/TS 17419:2014)


Više

 • ICS notacija: 03.220.20, 35.240.60
 • Broj strana: 54
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 013
 • Datum stupanja na snagu: 09-10-2015
 • Cijena: 37€

METI TS CEN ISO/TS 17423:2016

Inteligentni transportni sistemi - Kooperativni sistemi - Zahtjevi i ciljevi ITS za izbor komunikacionih profila


Više

 • ICS notacija: 03.220.20, 35.240.60
 • Broj strana: 44
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 013
 • Datum stupanja na snagu: 26-09-2016
 • Cijena: 33€

Pomoć pri pretrazi:

 • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
 • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
 • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
 • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
 • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
 • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
 • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.