Katalog crnogorskih standarda i srodnih dokumenata

Ovdje možete pretražiti standarde, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


Pretraženi standardi

Ukupno 1274 rezultata pretrage:

MEST ISO/IEC 20000-2:2017

Informacione tehnologije - Upravljanje uslugama - Dio 2: Uputstvo za primjenu sistema upravljanja uslugama


Više

 • ICS notacija: 03.080.99, 35.020
 • Broj strana: 100
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 013
 • Datum stupanja na snagu: 22-06-2017
 • Cijena: 48€

MEST ISO/IEC 25010:2017

Inženjering sistema i softvera - Zahtjevi i vrednovanje za kvalitet sistema i softvera (SQuaRE) - Modeli kvaliteta sistema i softvera


Više

 • ICS notacija: 35.080
 • Broj strana: 50
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 013
 • Datum stupanja na snagu: 22-06-2017
 • Cijena: 33€

MEST ISO/IEC 26300-1:2017

Informacione tehnologije - Format otvorenog dokumenta za kancelarijske aplikacije (OtvoreniDokument) v1.2 - Dio 1: Shema otvorenog dokumenta


Više

 • ICS notacija: 35.240.30
 • Broj strana: 856
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 013
 • Datum stupanja na snagu: 22-06-2017
 • Cijena: 85€

MEST ISO/IEC 27002:2019

Informaciona tehnologija - Bezbjednosne tehnike – Kodeks ponašanja za kontrolu bezbjednosti informacija


Više

 • ICS notacija: 35.040
 • Broj strana: 102
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 013
 • Datum stupanja na snagu: 02-10-2020
 • Cijena: 64€

MEST ISO/IEC 27005:2015

Informaciona tehnologija - Bezbjednosne tehnike - Menadžment rizikom bezbjednošću informacija


Više

 • ICS notacija: 35.040
 • Broj strana: 82
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 013
 • Datum stupanja na snagu: 24-07-2015
 • Cijena: 48€

MEST ISO/IEC 27006:2015

Informaciona tehnologija - Bezbjednosne tehnike - Zahtjevi za tijela koja sprovode provjeru i sertifikaciju sistema menadžmenta bezbjednošću informacija


Više

 • ICS notacija: 35.040
 • Broj strana: 50
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 013
 • Datum stupanja na snagu: 24-07-2015
 • Cijena: 33€

MEST ISO/IEC 27011:2009

Informaciona tehnologija - Bezbjednosne tehnike - Smjernice za menadžment bezbjednošću informacija kod organizacija za telekomunikacije, zasnovane na standardu ISO/IEC 27002


Više

 • ICS notacija: 35.040
 • Broj strana: 55
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 14-12-2009
 • Cijena: 37€

METI CEN ISO/TR 17424:2016

Inteligentni transportni sistemi - Kooperativni sistemi - Stanje poznavanja lokalnih dinamičkih koncepata mapa (ISO/TR 17424:2015)


Više

 • ICS notacija: 03.220.01, 35.240.60
 • Broj strana: 44
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 013
 • Datum stupanja na snagu: 26-09-2016
 • Cijena: 33€

Pomoć pri pretrazi:

 • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
 • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
 • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
 • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
 • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
 • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
 • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.