Katalog standarda

Ovdje možete pretražiti standarde, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


Pretraženi standardi

Ukupno 1209 rezultata pretrage:

METI TS ENV 12610:2014

Medicinska informatika — Identifikacija medicinskih proizvoda


Više

 • ICS notacija: 35.240.70
 • Broj strana: 58
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 013
 • Datum stupanja na snagu: 05-12-2014
 • Cijena: 37€

METI TS ENV 12611:2014

Medicinska informatika - Kategorijska struktura sistema pojmova - Medicinski uređaji


Više

 • ICS notacija: 35.240.70
 • Broj strana: 64
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 013
 • Datum stupanja na snagu: 05-12-2014
 • Cijena: 41€

METI TS ENV 12612:2014

Medicinska informatika - Poruke za razmjenu administrativnih informacija u zdravstvu


Više

 • ICS notacija: 11.020, 35.240.70
 • Broj strana: 168
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 013
 • Datum stupanja na snagu: 05-12-2014
 • Cijena: 54€

METI TS ENV 13607:2014

Informatika u zdravstvu — Poruke za razmjenu informacija na medicinskim receptima


Više

 • ICS notacija: 35.240.80
 • Broj strana: 136
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 013
 • Datum stupanja na snagu: 05-12-2014
 • Cijena: 54€

METI TS ENV 13609-2:2014

Informatika u zdravstvu — Poruke za održavanje informacija koje su podrška sistemima zdravstvene zaštite — Dio 2: Ažuriranje informacija specifičnih za medicinske laboratorije


Više

 • ICS notacija: 35.240.80
 • Broj strana: 52
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 013
 • Datum stupanja na snagu: 05-12-2014
 • Cijena: 37€

METI TS ENV 13730-1:2014

Informatika u zdravstvu — Poruke koje se odnose na transfuziju krvi - Dio 1: Poruke koje se odnose na pacijenta


Više

 • ICS notacija: 35.240.80
 • Broj strana: 106
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 013
 • Datum stupanja na snagu: 05-12-2014
 • Cijena: 51€

METI TS ENV 13730-2:2014

Informatika u zdravstvu — Poruke koje se odnose na transfuziju krvi — Dio 2: Poruke koje se odnose na proizvod (BTR-PROD)


Više

 • ICS notacija: 35.240.80
 • Broj strana: 116
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 013
 • Datum stupanja na snagu: 05-12-2014
 • Cijena: 51€

METI TS ENV 14062-1:2014

Sistemi identifikacionih kartica - Aplikacije u kopnenom transportu - Elektronsko plaćanje - Dio 1: Fizičke karakteristike, elektronski signali i protokoli prenosa


Više

 • ICS notacija: 35.240.15
 • Broj strana: 18
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 013
 • Datum stupanja na snagu: 05-12-2014
 • Cijena: 19€

Pomoć pri pretrazi:

 • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
 • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
 • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
 • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
 • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
 • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
 • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.