Katalog standarda

Ovdje možete pretražiti standarde, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


Pretraženi standardi

Ukupno 1269 rezultata pretrage:

METI TS CEN/ISO TS 13141:2014

Elektronski sistem za naplatu- Lokalizacija pojačane gustine komunikacija za autonomne sisteme


Više

 • ICS notacija: 35.240.60, 03.220.20
 • Broj strana: 50
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 013
 • Datum stupanja na snagu: 05-12-2014
 • Cijena: 33€

METI TS CEN/TS 13149-3:2014

Javni transport – Sistem za raspoređivanje i upravljanje drumskim vozilima – Dio 3: Sadržaj WORLDFIP poruka


Više

 • ICS notacija: 35.240.60, 43.080.20, 45.060.01
 • Broj strana: 88
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 013
 • Datum stupanja na snagu: 31-10-2014
 • Cijena: 48€

METI TS CEN/TS 13149-6:2014

Javni transport – Sistem za raspoređivanje i upravljanje drumskim vozilima – Dio 6: Sadržaj CAN poruka


Više

 • ICS notacija: 35.240.60, 43.080.20, 45.060.01
 • Broj strana: 132
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 013
 • Datum stupanja na snagu: 31-10-2014
 • Cijena: 54€

METI TS CEN/TS 13149-7:2017

Javni transport - Kontrolni sistemi i raspored drumskih vozila - Dio 7: Arhitektura mreže i sistema


Više

 • ICS notacija: 35.240.60, 43.040.15
 • Broj strana: 30
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 013
 • Datum stupanja na snagu: 22-06-2017
 • Cijena: 25€

METI TS CEN/TS 13149-8:2015

Javni transport — Sistem za raspoređivanje i upravljanje drumskim vozilima — Dio 8: Fizički sloj za IP komunikaciju


Više

 • ICS notacija: 35.240.60, 43.040.15
 • Broj strana: 20
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 013
 • Datum stupanja na snagu: 22-04-2015
 • Cijena: 19€

METI TS CEN/TS 14822-4:2014

Informatika u zdravstvu - Informacione komponente opšte namjene - Dio 4: Zaglavlja poruka


Više

 • ICS notacija: 35.240.80
 • Broj strana: 24
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 013
 • Datum stupanja na snagu: 05-12-2014
 • Cijena: 22€

METI TS CEN/TS 15213-6:2014

Drumski transport i saobraćajna telematika - Sistemi za povratak ukradenih vozila nakon krađe – Dio 6: Procedure ispitivanja


Više

 • ICS notacija: 35.240.60
 • Broj strana: 90
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 013
 • Datum stupanja na snagu: 05-12-2014
 • Cijena: 41€

METI TS CEN/TS 15231:2016

Otvorena komunikacija podacima u automatizaciji zgrada, kontrolama i upravljanju zgradama - Preslikavanje između Lonworks i BACnet protokola


Više

 • ICS notacija: 35.240.99
 • Broj strana: 40
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 25-07-2016
 • Cijena: 29€

Pomoć pri pretrazi:

 • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
 • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
 • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
 • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
 • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
 • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
 • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.