Katalog standarda

Ovdje možete pretražiti standarde, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


Pretraženi standardi

Ukupno 1269 rezultata pretrage:

METI TS CEN/TS 15260:2014

Informatika u zdravstvu - Klasifikacija sigurnosnih rizika od proizvoda zdravstvene informatike


Više

 • ICS notacija: 35.240.80
 • Broj strana: 36
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 013
 • Datum stupanja na snagu: 05-12-2014
 • Cijena: 29€

METI TS CEN/TS 15291:2014

Sistem identifikacionih kartica - Uputstvo za dizajn pristupnih uređaja koji se aktiviraju karticom


Više

 • ICS notacija: 35.240.15
 • Broj strana: 66
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 013
 • Datum stupanja na snagu: 05-12-2014
 • Cijena: 41€

METI TS CEN/TS 15379:2016

Upravljanje zgradama - Terminologija i opseg usluga


Više

 • ICS notacija: 01.040.35, 01.040.91, 35.240.99, 91.140.01
 • Broj strana: 24
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 25-07-2016
 • Cijena: 22€

METI TS CEN/TS 15430-2:2017

Oprema za zimsko održavanje i održavanje puteva - Prikupljanje i prenos podataka - Dio 2: Protokol za prenos podataka između informacijskog servisa i servisne aplikacije klijenta


Više

 • ICS notacija: 35.240.60, 43.160
 • Broj strana: 22
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 22-06-2017
 • Cijena: 22€

METI TS CEN/TS 15480-1:2014

Sistemi identifikacionih kartica - Evropska lična karta - Dio 1: Fizičke, električne i karakteristike transportnog protokola


Više

 • ICS notacija: 35.240.15
 • Broj strana: 28
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 013
 • Datum stupanja na snagu: 05-12-2014
 • Cijena: 25€

METI TS CEN/TS 15480-2:2014

Sistemi identifikacionih kartica — Evropska kartica za stanovništvo — Dio 2: Strukture logičkih podataka i bezbjednosni servisi


Više

 • ICS notacija: 35.240.15
 • Broj strana: 6
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 013
 • Datum stupanja na snagu: 31-10-2014
 • Cijena: 10€

METI TS CEN/TS 15480-3:2015

Sistemi identifikacionih kartica - Evropska lična karta - Dio 3: Interoperabilnost evropske lične karte upotrebom aplikativnog interfejsa


Više

 • ICS notacija: 35.240.15
 • Broj strana: 98
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 013
 • Datum stupanja na snagu: 22-04-2015
 • Cijena: 48€

METI TS CEN/TS 15480-4:2014

Sistemi identifikacionih kartica - Evropska kartica za stanovništvo - Dio 4: Preporuke za izdavanje, rad i upotrebu evropske kartice za stanovništvo


Više

 • ICS notacija: 35.240.15
 • Broj strana: 50
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 013
 • Datum stupanja na snagu: 05-12-2014
 • Cijena: 33€

Pomoć pri pretrazi:

 • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
 • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
 • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
 • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
 • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
 • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
 • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.