Katalog standarda

Ovdje možete pretražiti standarde, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


Pretraženi standardi

Ukupno 1260 rezultata pretrage:

MEST CEN ISO/TS 13972:2017

Informacije o zdravstvu - Detaljni klinicki modeli, karakteristike i procesi


Više

 • ICS notacija: 35.240.80
 • Broj strana: 74
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 013
 • Datum stupanja na snagu: 18-12-2017
 • Cijena: 44€

MEST CEN ISO/TS 17251:2017

Informatika u zdravstvu - Zahtjevi za posao za sintaksu za promjenu sintaksne doze informacija za medicinske proizvode


Više

 • ICS notacija: 35.240.80
 • Broj strana: 24
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 013
 • Datum stupanja na snagu: 18-12-2017
 • Cijena: 22€

MEST CEN ISO/TS 17426:2017

Inteligentni transportni sistemi – Kooperativni sistemi – Brzine uslovljene okruženjem


Više

 • ICS notacija: 03.220.01, 35.240.60
 • Broj strana: 44
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 013
 • Datum stupanja na snagu: 18-12-2017
 • Cijena: 22€

MEST CEN ISO/TS 17427:2017

Inteligentni transportni sistemi – Kooperativni sistemi – Uloge i odgovornosti u okviru kooperacije ITS zasnovane na arhitekturi kooperacijskih sistema


Više

 • ICS notacija: 03.220.01, 35.240.60
 • Broj strana: 56
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 013
 • Datum stupanja na snagu: 18-12-2017
 • Cijena: 37€

MEST CEN ISO/TS 17444-1:2019

Elektronski sistem za naplatu - Performanse naplate - Dio 1: Metrike (ISO/TS 17444-1:2017)


Više

 • ICS notacija: 03.220.20, 35.240.60
 • Broj strana: 44
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 013
 • Datum stupanja na snagu: 11-12-2019
 • Cijena: 33€

MEST CEN ISO/TS 17444-2:2019

Elektronski sistem za naplatu - Performanse naplate - Dio 2: Okvir ispitivanja (ISO/TS 17444-2:2017)


Više

 • ICS notacija: 03.220.20, 35.240.60
 • Broj strana: 112
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 013
 • Datum stupanja na snagu: 11-12-2019
 • Cijena: 51€

MEST CEN ISO/TS 17574:2018

Elektronski sistem za naplatu - Smjernice za izradu profila zaštite


Više

 • ICS notacija: 03.220.20, 35.240.60
 • Broj strana: 66
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 013
 • Datum stupanja na snagu: 21-09-2018
 • Cijena: 41€

MEST CEN ISO/TS 19091:2018

Inteligentni transportni sistemi — Kooperativni ITS — Upotreba V2I i I2V komunikacija za aplikacije koje se odnose na raskrsnice sa signalizacijom


Više

 • ICS notacija: 03.220.20, 35.240.60
 • Broj strana: 228
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 013
 • Datum stupanja na snagu: 09-03-2018
 • Cijena: 64€

Pomoć pri pretrazi:

 • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
 • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
 • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
 • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
 • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
 • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
 • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.