Katalog standarda

Ovdje možete pretražiti standarde, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


Pretraženi standardi

Ukupno 1052 rezultata pretrage:

MEST CEN/TS 419221-2:2017

Zaštitni profili za TSP kriptografske module - Dio 2: Kriptografski modul za CSP operaciju potpisa sa zaštitom


Više

 • ICS notacija: 35.030, 35.240.30
 • Broj strana: 60
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 013
 • Datum stupanja na snagu: 18-12-2017
 • Cijena: 33€

MEST CEN/TS 419221-3:2017

Zaštitni profili za TSP kriptografske module - Dio 3: Kriptografski modul za uslugu CSP generisanja ključeva


Više

 • ICS notacija: 35.030; 35.240.30
 • Broj strana: 46
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 013
 • Datum stupanja na snagu: 18-12-2017
 • Cijena: 33€

MEST CEN/TS 419221-4:2017

Zastitni modeli za TSP kriptografske modele - Dio 4: Kriptografski modul za CSP operacije potpisivanja bez bekapa


Više

 • ICS notacija: 35.030; 35.240.30
 • Broj strana: 52
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 013
 • Datum stupanja na snagu: 18-12-2017
 • Cijena: 37€

MEST CLC/TR 50542-2:2018

Primjene na željeznici - Kontroler displeja voza (TDC) u upravljačnici - Dio 2: Displej FIS sistema


Više

 • ICS notacija: 35.240.60, 45.020
 • Broj strana: 18
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 09-03-2018
 • Cijena: 19€

MEST CLC/TR 50542-3:2018

Primjene na željeznici - Displej kontrolera voza (TDC) u vozačevoj kabini - Dio 3: FIS ostalih sistema na vozu


Više

 • ICS notacija: 35.240.60, 45.020
 • Broj strana: 16
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 09-03-2018
 • Cijena: 16€

MEST CLC/TR 50600-99-1:2018

Informaciona tehnologija - Objekti i infrastruktura u centrima podataka - Dio 99-1: Preporučene vježbe za upravljanje energijom


Više

 • ICS notacija: 35.020, 35.110, 35.160
 • Broj strana: 58
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 29-05-2018
 • Cijena: 37€

MEST CLC/TR 50623:2017

Primjene na željeznici - Specifikacija funkcionalnog interfejsa - Sistem vrata


Više

 • ICS notacija: 35.240.60, 45.060.20
 • Broj strana: 50
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 18-12-2017
 • Cijena: 33€

MEST EN 62403:2013

Format velike gustine zapisa na sistemima za CD R/RW diskove - Format HD BURN


Više

 • ICS notacija: 35.220.30
 • Broj strana: 36
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 18-02-2013
 • Cijena: 29€

Pomoć pri pretrazi:

 • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
 • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
 • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
 • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
 • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
 • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
 • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.