Katalog standarda

Ovdje možete pretražiti standarde, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


Pretraženi standardi

Ukupno 1260 rezultata pretrage:

MEST CEN ISO/TS 19256:2018

Medicinska informatika - Zahtjevi za sisteme rječnika medicinskih proizvoda za zdravstvenu zaštitu


Više

 • ICS notacija: 35.240.80
 • Broj strana: 52
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 013
 • Datum stupanja na snagu: 09-03-2018
 • Cijena: 37€

MEST CEN ISO/TS 19293:2019

Informatika u zdravstvu – Zahtjevi za evidenciju izdavanja medicinskog proizvoda (ISO/TS 19293:2018)


Više

 • ICS notacija: 35.240.80
 • Broj strana: 30
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 013
 • Datum stupanja na snagu: 11-12-2019
 • Cijena: 25€

MEST CEN ISO/TS 19844:2018

Zdravstvena informatika - Identifikacija medicinskih proizvoda - Smjernice za primjenu elemenata podataka i struktura za jedinstvenu identifikaciju i razmjenu regularnih informacija o supstancama


Više

 • ICS notacija: 35.240.80
 • Broj strana: 642
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 013
 • Datum stupanja na snagu: 21-09-2018
 • Cijena: 102€

MEST CEN ISO/TS 20440:2017

Informatika u zdravstvu - Identifikacija medicinskih proizvoda - Uputstvo za upotrebu za elemente i strukture podataka za ISO 11239 za jedinstvenu identifikaciju i razmjenu zahtijevanih informacija na formama za farmaceutske doze, jedinice prezentacija, rute administracije i pakovanje (ISO/TS 20440:2016)


Više

 • ICS notacija: 35.240.80
 • Broj strana: 58
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 013
 • Datum stupanja na snagu: 18-12-2017
 • Cijena: 37€

MEST CEN ISO/TS 20443:2019

Informatika u zdravstvu – Identifikacija medicinskih proizvoda – Smjernice za primjenu ISO 11615 elemenata i strukture podataka za jedinstvenu identifikaciju i razmjenu informacija o regulisanim medicinskim proizvodima (ISO/TS 20443:2017)


Više

 • ICS notacija: 35.240.80
 • Broj strana: 216
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 013
 • Datum stupanja na snagu: 11-12-2019
 • Cijena: 64€

MEST CEN ISO/TS 20451:2019

Informatika u zdravstvu – Identifikacija medicinskih proizvoda – Smjernice za primjenu elemenata i struktura podataka ISO 11616 za jedinstvenu identifikaciju i razmjenu informacija o regulisanim farmaceutskim proizvodima


Više

 • ICS notacija: 35.240.80
 • Broj strana: 62
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 013
 • Datum stupanja na snagu: 11-12-2019
 • Cijena: 41€

MEST CEN ISO/TS 9241-411:2019

Ergonomija interakcije čovjeka i sistema - Dio 411: Metode vrednovanja za projektovanje fizičkih ulaznih uređaja


Više

 • ICS notacija: 13.180, 35.180
 • Broj strana: 78
 • Tehnički komitet: Stručni savjet za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 11-12-2019
 • Cijena: 44€

MEST CEN/ISO TR 16401-2:2019

Elektronski sistem za naplatu - Vrednovanje usaglašenosti opreme sa ISO/TS 17575-2 - Dio 2: Apstraktni testni paket (Sažetak/rezime testnog skupa/paketa) (ISO/TR 16401-2:2018)


Više

 • ICS notacija: 03.220.20, 35.240.60
 • Broj strana: 24
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 013
 • Datum stupanja na snagu: 11-12-2019
 • Cijena: 16€

Pomoć pri pretrazi:

 • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
 • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
 • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
 • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
 • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
 • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
 • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.