Katalog standarda

Ovdje možete pretražiti standarde, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


Pretraženi standardi

Ukupno 1106 rezultata pretrage:

MEST EN 1064:2011

Medicinska informatika - Standardni komunikacioni protokol - Računarski podržana elektrokardiografija


Više

 • ICS notacija: 35.240.80
 • Broj strana: 194
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 12-07-2011
 • Cijena: 60€

MEST EN 1068:2011

Medicinska informatika - Registracija sistema kodiranja


Više

 • ICS notacija: 35.240.80
 • Broj strana: 28
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 12-07-2011
 • Cijena: 25€

MEST EN 12251:2011

Medicinska informatika - Bezbjedna identifikacija korisnika u zdravstvenoj zaštiti - Upravljanje i bezbjednost autorizacije pomoću lozinke


Više

 • ICS notacija: 35.240.80
 • Broj strana: 18
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 12-07-2011
 • Cijena: 19€

MEST EN 12253:2011

Telematika drumskog prevoza i saobraćaja - Namjenska komunikacija kratkog dometa - Fizički nivo s upotrebom mikrotalasa na frekvenciji od 5,8 GHz


Više

 • ICS notacija: 35.240.60
 • Broj strana: 22
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 22-03-2011
 • Cijena: 22€

MEST EN 12264:2011

Medicinska informatika - Strukture kategorija za sisteme koncepta


Više

 • ICS notacija: 35.240.80
 • Broj strana: 20
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 12-07-2011
 • Cijena: 19€

MEST EN 12323:2010

Tehnologije automatske identifikacije i preuzimanja podataka (AIDC) - Specifikacija simbola - Kod 16K


Više

 • ICS notacija: 35.040
 • Broj strana: 36
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 10-12-2010
 • Cijena: 29€

MEST EN 12381:2011

Medicinska informatika - Vremenski standardi za specifične probleme u zdravstvenoj zaštiti


Više

 • ICS notacija: 35.240.80
 • Broj strana: 30
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 12-07-2011
 • Cijena: 25€

MEST EN 12435:2011

Medicinska informatika - Izražavanje rezultata mjerenja u zdravstvu


Više

 • ICS notacija: 35.240.70, 11.020
 • Broj strana: 122
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 12-07-2011
 • Cijena: 54€

Pomoć pri pretrazi:

 • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
 • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
 • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
 • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
 • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
 • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
 • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.