Katalog standarda

Ovdje možete pretražiti standarde, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


Pretraženi standardi

Ukupno 1193 rezultata pretrage:

MEST CLC/TR 50542-3:2018

Primjene na željeznici - Displej kontrolera voza (TDC) u vozačevoj kabini - Dio 3: FIS ostalih sistema na vozu


Više

 • ICS notacija: 35.240.60, 45.020
 • Broj strana: 16
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 09-03-2018
 • Cijena: 16€

MEST CLC/TR 50600-99-1:2019

Informaciona tehnologija - Objekti i infrastruktura u centrima podataka - Dio 99-1: Preporučene vježbe za upravljanje energijom


Više

 • ICS notacija: 35.020, 35.110, 35.160
 • Broj strana: 58
 • Tehnički komitet: Stručni savjet za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 15-03-2019
 • Cijena: 37€

MEST CLC/TR 50600-99-2:2019

Informaciona tehnologija - Objekti i infrastruktura u centrima podataka - Dio 99-2: Preporučene vježbe za održivost životne sredine


Više

 • ICS notacija: 35.020, 35.110, 35.160
 • Broj strana: 30
 • Tehnički komitet: Stručni savjet za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 15-03-2019
 • Cijena: 25€

MEST CLC/TR 50600-99-3:2019

Informaciona tehnologija - Objekti i infrastruktura u centrima podataka - Dio 99-3: Uputstvo za primjenu serije EN 50600


Više

 • ICS notacija: 35.020, 35.110, 35.160
 • Broj strana: 50
 • Tehnički komitet: Stručni savjet za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 15-03-2019
 • Cijena: 33€

MEST CLC/TR 50623:2017

Primjene na željeznici - Specifikacija funkcionalnog interfejsa - Sistem vrata


Više

 • ICS notacija: 35.240.60, 45.060.20
 • Broj strana: 50
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 18-12-2017
 • Cijena: 33€

MEST EN 62403:2013

Format velike gustine zapisa na sistemima za CD R/RW diskove - Format HD BURN


Više

 • ICS notacija: 35.220.30
 • Broj strana: 36
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 18-02-2013
 • Cijena: 29€

MEST EN 1038:2012

Sistemi identifikacionih kartica - Primjena u telekomunikacijama - Telefonske govornice sa plaćanjem karticom sa integrisanim kolom/kolima


Više

 • ICS notacija: 35.240.15
 • Broj strana: 22
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 21-09-2012
 • Cijena: 22€

MEST EN 1047-1:2012

Jedinice za bezbjedno čuvanje - Klasifikacija i metode ispitivanja otpornosti na požar - Dio 1: Ormari za čuvanje podataka i ulošci za diskete


Više

 • ICS notacija: 35.020, 13.220.40, 13.310
 • Broj strana: 28
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 19-07-2012
 • Cijena: 25€

Pomoć pri pretrazi:

 • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
 • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
 • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
 • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
 • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
 • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
 • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.