Katalog standarda

Ovdje možete pretražiti standarde, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


Pretraženi standardi

Ukupno 1052 rezultata pretrage:

MEST EN 13606-2:2011

Medicinska informatika - Komunikacija elektronskim zdravstvenim kartonom - Dio 2: Specifikacija razmjene arhetipova


Više

 • ICS notacija: 35.240.80
 • Broj strana: 136
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 12-07-2011
 • Cijena: 54€

MEST EN 13606-3:2011

Medicinska informatika - Komunikacija elektronskim zdravstvenim kartonom - Dio 3: Referentni arhetipovi i liste termina


Više

 • ICS notacija: 35.240.80
 • Broj strana: 52
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 12-07-2011
 • Cijena: 37€

MEST EN 13606-4:2011

Medicinska informatika - Komunikacija elektronskim zdravstvenim kartonom - Dio 4: Bezbjednost


Više

 • ICS notacija: 35.240.80
 • Broj strana: 54
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 29-08-2011
 • Cijena: 37€

MEST EN 13609-1:2011

Medicinska informatika - Poruke za održavanje informacija za podršku u sistemima zdravstvene zaštite - Dio 1: Ažuriranje šema kodiranja


Više

 • ICS notacija: 35.240.80
 • Broj strana: 48
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 29-08-2011
 • Cijena: 33€

MEST EN 1362:2012

Sistemi identifikacionih kartica - Karakteristike interfejsa uređaja - Klase interfejsa uređaja


Više

 • ICS notacija: 35.240.15
 • Broj strana: 28
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 21-09-2012
 • Cijena: 25€

MEST EN 13710:2014

Evropska pravila za raspored - Raspored za latinsko, grčko, ćirilično, gruzijsko i jermensko pismo


Više

 • ICS notacija: 01.140.20, 35.040
 • Broj strana: 56
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 013
 • Datum stupanja na snagu: 05-12-2014
 • Cijena: 37€

MEST EN 1375:2012

Sistemi identifikacionih kartica - Dodatni formati kartice sa međusektorski integrisanim kolom/kolima - Veličina i fizičke karakteristike ID-000 kartice


Više

 • ICS notacija: 35.240.15
 • Broj strana: 32
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 21-09-2012
 • Cijena: 25€

MEST EN 13757-1:2018

Komunikacioni sistemi za mjerila - Dio 1: Razmjena podataka


Više

 • ICS notacija: 33.200, 35.100.70
 • Broj strana: 148
 • Tehnički komitet: Stručni savjet za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 20-07-2018
 • Cijena: 54€

Pomoć pri pretrazi:

 • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
 • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
 • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
 • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
 • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
 • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
 • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.