Katalog standarda

Ovdje možete pretražiti standarde, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


Pretraženi standardi

Ukupno 1106 rezultata pretrage:

MEST EN 1332-3:2012

Sistemi identifikacionih kartica - Interfejs čovjek-mašina - Dio 3: Tastature


Više

 • ICS notacija: 35.240.15
 • Broj strana: 22
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 21-09-2012
 • Cijena: 22€

MEST EN 1332-4:2012

Sistemi identifikacionih kartica - Interfejs čovjek-mašina - Dio 4: Kodiranje korisničkih zahtjeva za ljude sa posebnim potrebama


Više

 • ICS notacija: 35.240.15, 35.040
 • Broj strana: 36
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 21-09-2012
 • Cijena: 29€

MEST EN 1332-5:2012

Sistemi identifikacionih kartica - Interfejs čovjek-mašina - Dio 5: Reljefni taktilni simboli za razlikovanje primjene na kartici ID-1


Više

 • ICS notacija: 35.240.15
 • Broj strana: 26
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 21-09-2012
 • Cijena: 22€

MEST EN 13321-1:2013

Otvorena komunikacija podacima u automatizaciji zgrada, kontrolama i upravljanju zgradama - Elektronski sistemi za kuće i zgrade - Dio 1: Zahtjevi za proizvode i sisteme


Više

 • ICS notacija: 97.120, 35.240.99
 • Broj strana: 16
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 05-07-2013
 • Cijena: 16€

MEST EN 13321-2:2013

Otvorena komunikacija podacima u automatizaciji zgrada, kontrolama i upravljanju zgradama - Elektronski sistemi za kuće i zgrade - Dio 2: KNXnet/IP komunikacija


Više

 • ICS notacija: 97.120, 35.240.99
 • Broj strana: 110
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 05-07-2013
 • Cijena: 51€

MEST EN 13372:2011

Telematika drumskog prevoza i saobraćaja (RTTT) - Namjenska komunikacija kratkog dometa - Profili za RTTT aplikacije


Više

 • ICS notacija: 35.240.60, 35.100.05
 • Broj strana: 22
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 22-03-2011
 • Cijena: 22€

MEST EN 13606-2:2011

Medicinska informatika - Komunikacija elektronskim zdravstvenim kartonom - Dio 2: Specifikacija razmjene arhetipova


Više

 • ICS notacija: 35.240.80
 • Broj strana: 136
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 12-07-2011
 • Cijena: 54€

MEST EN 13606-3:2011

Medicinska informatika - Komunikacija elektronskim zdravstvenim kartonom - Dio 3: Referentni arhetipovi i liste termina


Više

 • ICS notacija: 35.240.80
 • Broj strana: 52
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 12-07-2011
 • Cijena: 37€

Pomoć pri pretrazi:

 • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
 • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
 • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
 • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
 • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
 • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
 • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.