Katalog standarda

Ovdje možete pretražiti standarde, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


Pretraženi standardi

Ukupno 1023 rezultata pretrage:

MEST EN 14116:2016

Rezervoari za prevoz opasnih materija - Digitalni interfejs za uređaje za prepoznavanje proizvoda za naftne proizvode


Više

 • ICS notacija: 13.300, 23.020.20, 35.240.60
 • Broj strana: 48
 • Tehnički komitet: ISME/TK 008
 • Datum stupanja na snagu: 03-06-2016
 • Cijena: 33€

MEST EN 14484:2011

Medicinska informatika - Međunarodni prenos ličnih zdravstvenih podataka koji pokriva EU Direktiva o zaštiti podataka - Politika visokog nivoa zaštite


Više

 • ICS notacija: 35.240.80
 • Broj strana: 60
 • Tehnički komitet: Stru?no tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 29-08-2011
 • Cijena: 37€

MEST EN 14485:2011

Medicinska informatika - Uputstvo za upravljanje ličnim zdravstvenim podacima u međunarodnim aplikacijama u kontekstu EU direktive o zaštiti podataka


Više

 • ICS notacija: 35.240.80
 • Broj strana: 82
 • Tehnički komitet: Stru?no tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 29-08-2011
 • Cijena: 48€

MEST EN 14603:2014

Informaciona tehnologija — Skup prikaza alfanumeričkih glifova za optičko prepoznavanje znakova OCR-B — Oblici i mjere odštampanih prikaza


Više

 • ICS notacija: 35.040
 • Broj strana: 38
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 013
 • Datum stupanja na snagu: 31-10-2014
 • Cijena: 29€

MEST EN 14822-1:2011

Medicinska informatika - Informacione komponente opšte namjene - Dio 1: Pregled


Više

 • ICS notacija: 35.240.80
 • Broj strana: 34
 • Tehnički komitet: Stru?no tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 29-08-2011
 • Cijena: 29€

MEST EN 14822-2:2011

Medicinska informatika - Informacione komponente opšte namjene - Dio 2: Nekliničke


Više

 • ICS notacija: 35.240.80
 • Broj strana: 204
 • Tehnički komitet: Stru?no tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 29-08-2011
 • Cijena: 64€

MEST EN 14822-3:2011

Medicinska informatika - Informacione komponente opšte namjene - Dio 3: Kliničke


Više

 • ICS notacija: 35.240.80
 • Broj strana: 216
 • Tehnički komitet: Stru?no tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 29-08-2011
 • Cijena: 64€

MEST EN 14908-1:2016

Otvorena komunikacija podacima u automatizaciji zgrada, kontrolama i upravljanju zgradama - Protokol o mreži zgrada - Dio 1: "Stack" protokol


Više

 • ICS notacija: 35.240.99; 91.140.01; 97.120
 • Broj strana: 420
 • Tehnički komitet: Stru?no tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 14-03-2016
 • Cijena: 19€

Pomoć pri pretrazi:

 • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
 • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
 • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
 • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
 • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
 • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
 • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.