Katalog standarda

Ovdje možete pretražiti standarde, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


Pretraženi standardi

Ukupno 587 rezultata pretrage:

MEST CEN/TR 17063:2018

Hrana biljnog porijekla - Višestruka metoda za određivanje ostataka pesticida pomoću GC ili LC analize nakon ekstrakcije/raspodjele acetonitrilom i prečišćavanja pomoću disperzivne SPE - Podaci o validaciji modularne QuEChERS metode


Više

 • ICS notacija: 67.050
 • Broj strana: 92
 • Tehnički komitet: ISME/TK 003
 • Datum stupanja na snagu: 09-03-2018
 • Cijena: 48€

MEST CEN/TR 852:2018

Sistemi cjevovoda od plastičnih masa za transport vode namijenjene za ljudsku upotrebu - Ocjena migracije - Uputstvo za tumačenje laboratorijski izvedenih vrijednosti migracije


Više

 • ICS notacija: 67.250, 83.140.30
 • Broj strana: 22
 • Tehnički komitet: ISME/TK 008
 • Datum stupanja na snagu: 09-03-2018
 • Cijena: 22€

MEST CEN/TS 17061:2018

Prehrambeni proizvodi - Smjernice za kalibraciju i kvantitativno određivanje ostataka pesticida i organskih zagađivača koristeći hromatografske metode


Više

 • ICS notacija: 67.050
 • Broj strana: 44
 • Tehnički komitet: ISME/TK 003
 • Datum stupanja na snagu: 09-03-2018
 • Cijena: 33€

MEST CEN/TS 17062:2018

Hrana biljnog porijekla - Višestruka metoda za određivanje rezidua pesticida u biljnim uljima pomoću LC-MS/MS


Više

 • ICS notacija: 67.050
 • Broj strana: 32
 • Tehnički komitet: ISME/TK 003
 • Datum stupanja na snagu: 09-03-2018
 • Cijena: 25€

MEST CEN/TS 17083:2018

Prehrambeni proizvodi - Određivanje akrilamida u hrani i kafi sa gasnom hromatografijom - masenom spektrometrijom (GC-MS)


Više

 • ICS notacija: 67.050, 67.060, 67.080.20, 67.140.20
 • Broj strana: 28
 • Tehnički komitet: ISME/TK 003
 • Datum stupanja na snagu: 09-03-2018
 • Cijena: 25€

MEST EN 10289:2018

Čelične cijevi i spojni djelovi za cjevovode na kopnu i morskim platformama - Spoljašnje prevlake od epoksida i modifikovanog epoksida nanesene u tečnom stanju


Više

 • ICS notacija: 67.200.10
 • Broj strana: 46
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 29-05-2018
 • Cijena: 33€

MEST EN 10333:2014

Čelik za pakovanje - Pljosnati čelični proizvodi namijenjeni za upotrebu u dodiru sa prehrambenim proizvodima, proizvodima i napicima za ljudsku i životinjsku upotrebu - Čelik sa prevlakom od kalaja (bijeli lim)


Više

 • ICS notacija: 67.250
 • Broj strana: 18
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 25-03-2014
 • Cijena: 19€

MEST EN 1104:2019

Papir i karton predviđeni da budu u kontaktu sa hranom - Određivanje prenosa antimikrobnih sastojaka


Više

 • ICS notacija: 67.250, 85.060
 • Broj strana: 26
 • Tehnički komitet: ISME/TK 015
 • Datum stupanja na snagu: 15-03-2019
 • Cijena: 22€

Pomoć pri pretrazi:

 • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
 • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
 • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
 • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
 • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
 • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
 • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.