Katalog standarda

Ovdje možete pretražiti standarde, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


Pretraženi standardi

Ukupno 587 rezultata pretrage:

MEST EN 1131:2011

Sokovi od voća i povrća - Određivanje relativne gustine


Više

 • ICS notacija: 67.160.20
 • Broj strana: 14
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 12-07-2011
 • Cijena: 16€

MEST EN 1132:2011

Sokovi od voća i povrća - Određivanje pH-vrijednosti


Više

 • ICS notacija: 67.160.20
 • Broj strana: 14
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 12-07-2011
 • Cijena: 16€

MEST EN 1133:2011

Sokovi od voća i povrća - Određivanje formolnog broja


Više

 • ICS notacija: 67.160.20
 • Broj strana: 14
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 12-07-2011
 • Cijena: 16€

MEST EN 1134:2011

Sokovi od voća i povrća - Određivanje sadržaja natrijuma, kalijuma, kalcijuma i magnezijuma atomskoapsorpcionom spektrometrijom (AAS)


Više

 • ICS notacija: 67.160.20
 • Broj strana: 20
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 12-07-2011
 • Cijena: 19€

MEST EN 1135:2011

Sokovi od voća i povrća - Određivanje pepela


Više

 • ICS notacija: 67.160.20
 • Broj strana: 14
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 12-07-2011
 • Cijena: 16€

MEST EN 1136:2009

Sokovi od voća i povrća - Određivanje sadržaja fosfora - Spektrometrijska metoda


Više

 • ICS notacija: 67.100.40
 • Broj strana: 10
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 14-08-2009
 • Cijena: 16€

MEST EN 1137:2011

Sokovi od voća i povrća - Enzimsko određivanje sadržaja limunske kisjeline (citrata) - NADH spektrometrijska metoda


Više

 • ICS notacija: 67.160.20
 • Broj strana: 16
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 12-07-2011
 • Cijena: 16€

MEST EN 1138:2011

Sokovi od voća i povrća - Enzimsko određivanje sadržaja L-jabučne kisjeline (L-malata) - NADH spektrometrijska metoda


Više

 • ICS notacija: 67.160.20
 • Broj strana: 16
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 12-07-2011
 • Cijena: 16€

Pomoć pri pretrazi:

 • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
 • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
 • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
 • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
 • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
 • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
 • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.