Katalog standarda

Ovdje možete pretražiti standarde, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


Pretraženi standardi

Ukupno 587 rezultata pretrage:

MEST EN 1186-4:2010

Materijali i predmeti u kontaktu sa prehrambenim proizvodima - Plastika - Dio 4: Metode ispitivanja za ukupnu migraciju u maslinovo ulje pomoću ćelije


Više

 • ICS notacija: 67.250
 • Broj strana: 36
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 29-04-2010
 • Cijena: 29€

MEST EN 1186-5:2010

Materijali i predmeti u kontaktu sa prehrambenim proizvodima - Plastika - Dio 5: Metode ispitivanja za ukupnu migraciju u simulatore hrane na vodenoj osnovi pomoću ćelije


Više

 • ICS notacija: 67.250
 • Broj strana: 18
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 29-04-2010
 • Cijena: 19€

MEST EN 1186-6:2010

Materijali i predmeti u kontaktu sa prehrambenim proizvodima - Plastika - Dio 6: Metode ispitivanja za ukupnu migraciju u maslinovo ulje korišćenjem kesice


Više

 • ICS notacija: 67.250
 • Broj strana: 38
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 29-04-2010
 • Cijena: 29€

MEST EN 1186-7:2010

Materijali i predmeti u kontaktu sa prehrambenim proizvodima - Plastika - Dio 7: Metode ispitivanja za ukupnu migraciju u simulatore hrane na vodenoj osnovi korišćenjem kesice


Više

 • ICS notacija: 67.250
 • Broj strana: 20
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 29-04-2010
 • Cijena: 19€

MEST EN 1186-8:2010

Materijali i predmeti u kontaktu sa prehrambenim proizvodima - Plastika - Dio 8: Metode ispitivanja za ukupnu migraciju u maslinovo ulje punjenjem predmeta


Više

 • ICS notacija: 67.250
 • Broj strana: 36
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 29-04-2010
 • Cijena: 29€

MEST EN 1186-9:2010

Materijali i predmeti u kontaktu sa prehrambenim proizvodima - Plastika - Dio 9: Metode ispitivanja za ukupnu migraciju u simulatore hrane na vodenoj osnovi punjenjem predmeta


Više

 • ICS notacija: 67.250
 • Broj strana: 20
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 29-04-2010
 • Cijena: 19€

MEST EN 12014-1:2009

Prehrambeni proizvodi - Određivanje sadržaja nitrata i/ili nitrita - Dio 1: Opšta razmatranja


Više

 • ICS notacija: 67.050
 • Broj strana: 9
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 14-08-2009
 • Cijena: 13€

MEST EN 12014-2:2019

Prehrambeni proizvodi – Određivanje sadržaja nitrata i/ili nitrita – Dio 2: HPLC/IC metoda za određivanje sadržaja nitrata u povrću i proizvodima od povrća


Više

 • ICS notacija: 67.080.20
 • Broj strana: 24
 • Tehnički komitet: ISME/TK 003
 • Datum stupanja na snagu: 28-06-2019
 • Cijena: 22€

Pomoć pri pretrazi:

 • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
 • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
 • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
 • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
 • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
 • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
 • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.