Katalog standarda

Ovdje možete pretražiti standarde, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


Pretraženi standardi

Ukupno 587 rezultata pretrage:

MEST EN 12014-3:2009

Prehrambeni proizvodi - Određivanje sadržaja nitrata i/ili nitrita - Dio 3: Spektrofotometrijsko određivanje sadržaja nitrata i nitrita u proizvodima od mesa posle enzimske redukcije nitrata u nitrite


Više

 • ICS notacija: 67.120.10
 • Broj strana: 19
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 14-08-2009
 • Cijena: 19€

MEST EN 12014-4:2009

Prehrambeni proizvodi - Određivanje sadržaja nitrata i/ili nitrita - Dio 4: Metoda jonoizmjenjivačke hromatografije (IC) za određivanje sadržaja nitrata i nitrita u proizvodima od mesa


Više

 • ICS notacija: 67.120.10
 • Broj strana: 21
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 14-08-2009
 • Cijena: 22€

MEST EN 12014-5:2009

Prehrambeni proizvodi - Određivanje sadržaja nitrata i/ili nitrita - Dio 5: Enzimsko određivanje sadržaja nitrata u hrani sa povrćem, za odojčad i malu djecu


Više

 • ICS notacija: 67.080.20
 • Broj strana: 12
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 14-08-2009
 • Cijena: 13€

MEST EN 12014-7:2009

Prehrambeni proizvodi - Određivanje sadržaja nitrata i/ili nitrita - Dio 7: Određivanje sadržaja nitrata u povrću i proizvodima od povrća metodom stalnog protoka posle redukcije s kadmijumom


Više

 • ICS notacija: 67.080.20
 • Broj strana: 15
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 14-08-2009
 • Cijena: 16€

MEST EN 12041:2015

Mašine u prehrambenoj industriji - Kalupi - Bezbjednosni i higijenski zahtjevi


Više

 • ICS notacija: 67.260
 • Broj strana: 56
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 04-12-2015
 • Cijena: 37€

MEST EN 12042:2015

Mašine za prehrambenu industriju - Automatski djelioci gustih masa - Bezbjednosni i higijenski zahtjevi


Više

 • ICS notacija: 67.260
 • Broj strana: 54
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 22-04-2015
 • Cijena: 37€

MEST EN 12043:2015

Mašine za prehrambenu industriji - Provjera međuproizvoda - Bezbjednosni i higijenski zahtjevi


Više

 • ICS notacija: 67.260
 • Broj strana: 48
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 04-12-2015
 • Cijena: 33€

MEST EN 12133:2009

Sokovi od voća i povrća - Određivanje sadržaja hlorida - Metoda potenciometrijske titracije


Više

 • ICS notacija: 67.160.20
 • Broj strana: 11
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 14-08-2009
 • Cijena: 16€

Pomoć pri pretrazi:

 • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
 • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
 • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
 • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
 • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
 • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
 • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.