Katalog standarda

Ovdje možete pretražiti standarde, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


Pretraženi standardi

Ukupno 587 rezultata pretrage:

METI TS CEN/TS 16707:2016

Prehrambeni proizvodi - Metode analize za detekciju genetički modifikovanih organizama i proizvoda koji potiču od njih - Strategije skrininga zasnovane na lančanoj reakciji polimeraze (PCR)


Više

 • ICS notacija: 67.050
 • Broj strana: 20
 • Tehnički komitet: ISME/TK 003
 • Datum stupanja na snagu: 14-03-2016
 • Cijena: 22€

METI TS CEN/TS 16731:2016

Prehrambeni proizvodi - Određivanje hidridno-reaktivnih jedinjenja arsena u pirinču atomskom apsorpcionom spektrometrijom (hidridna AAS) poslije ekstrakcije kisjelinom


Više

 • ICS notacija: 67.060
 • Broj strana: 18
 • Tehnički komitet: ISME/TK 003
 • Datum stupanja na snagu: 14-03-2016
 • Cijena: 19€

METI TS ISO/TS 22003:2016

Sistemi menadžmenta bezbjednošću hrane - Zahtjevi za tijela koja obavljaju provjeru i sertifikaciju sistema menadžmenta bezbjednošću hrane


Više

 • ICS notacija: 03.120.20, 67.020
 • Broj strana: 40
 • Tehnički komitet: ISME/TK 003
 • Datum stupanja na snagu: 06-12-2016
 • Cijena: 29€

Pomoć pri pretrazi:

 • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
 • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
 • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
 • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
 • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
 • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
 • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.