Katalog standarda

Ovdje možete pretražiti standarde, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


Pretraženi standardi

Ukupno 587 rezultata pretrage:

MEST EN 12146:2013

Sokovi od voća i povrća - Enzimsko određivanje sadržaja saharoze - NADP spektrometrijska metoda


Više

 • ICS notacija: 67.160.20
 • Broj strana: 22
 • Tehnički komitet: ISME/TK 003
 • Datum stupanja na snagu: 27-08-2013
 • Cijena: 22€

MEST EN 12147:2013

Sokovi od voća i povrća - Određivanje titracione kiselosti


Više

 • ICS notacija: 67.160.20
 • Broj strana: 14
 • Tehnički komitet: ISME/TK 003
 • Datum stupanja na snagu: 27-08-2013
 • Cijena: 16€

MEST EN 12148:2008

Sokovi od voća i povrća - Određivanje hesperidina i naringina u sokovima od citrusa - Metoda tečne hromatografije visoke performanse


Više

 • ICS notacija: 67.160.20
 • Broj strana: 14
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 21-11-2008
 • Cijena: 16€

MEST EN 1217:2010

Materijali i predmeti u kontaktu sa prehrambenim proizvodima - Metode ispitivanja apsorpcije vode keramičkih predmeta


Više

 • ICS notacija: 67.250, 81.060.20
 • Broj strana: 11
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 29-04-2010
 • Cijena: 13€

MEST EN 12267:2011

Mašine za prehrambenu industriju - Mašine sa kružnom testerom - Bezbjednosni i higijenski zahtjevi


Više

 • ICS notacija: 67.260
 • Broj strana: 40
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 22-03-2011
 • Cijena: 29€

MEST EN 12268:2015

Mašine za prehrambenu industriju - Mašine sa trakastom testerom - Bezbjednosni i higijenski zahtjevi


Više

 • ICS notacija: 67.260
 • Broj strana: 46
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 04-12-2015
 • Cijena: 33€

MEST EN 1230-1:2013

Papir i karton namijenjeni da dođu u kontakt sa hranom - Senzorska analiza - Dio 1: Miris


Više

 • ICS notacija: 85.060, 67.250, 55.040
 • Broj strana: 16
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 05-07-2013
 • Cijena: 16€

MEST EN 1230-2:2013

Papir i karton namijenjeni da dođu u kontakt sa hranom - Senzorska analiza - Dio 2: Izmijenjeni ukus (kvarenje)


Više

 • ICS notacija: 85.060, 67.250, 55.040
 • Broj strana: 22
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 05-07-2013
 • Cijena: 22€

Pomoć pri pretrazi:

 • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
 • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
 • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
 • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
 • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
 • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
 • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.