Katalog standarda

Ovdje možete pretražiti standarde, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


Pretraženi standardi

Ukupno 1937 rezultata pretrage:

MEST EN 539-1:2012

Crijepovi od gline za preklopno polaganje - Određivanje fizičkih karakteristika - Dio 1: Ispitivanje vodonepropustljivosti


Više

 • ICS notacija: 91.100.25
 • Broj strana: 16
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 14-12-2012
 • Cijena: 20€

МЕSТ EN 60335-2-97:2012

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbjednost - Dio 2-97: Posebni zahtjevi za pogonske mehanizme za roletne, tende, rolo zavjese i sličnu opremu


Više

 • ICS notacija: 29.120.01, 91.060.50
 • Broj strana: 24
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 24-02-2012
 • Cijena: 22€

MEST CEN/TS 772-22:2017

Metode ispitivanja elemenata za zidanje - Dio 22: Određivanje otpornosti na zamrzavanje/odmrzavanje elemenata za zidanje od gline


Više

 • ICS notacija: 91.100.25
 • Broj strana: 24
 • Tehnički komitet: ISME/TK 009
 • Datum stupanja na snagu: 18-12-2017
 • Cijena: 28€

MEST EN 12269-1:2012

Određivanje prionljivosti između čelične armature i autoklavnog ćelijastog betona ispitivanjem nosača - Dio 1: Kratkotrajno ispitivanje


Više

 • ICS notacija: 91.100.30, 91.080.40
 • Broj strana: 14
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 31-05-2012
 • Cijena: 16€

MEST EN 13596:2012

Savitljive trake za hidroizolaciju - Hidroizolacija betonskih ploča mostova i drugih betonskih voznih površina - Određivanje čvrstoće veze


Više

 • ICS notacija: 91.100.50, 93.080.20
 • Broj strana: 14
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 19-07-2012
 • Cijena: 16€

MEST EN 1:2009

Peći za loženje uljem sa isparivačkim plamenicima i priključkom na dimnjak


Više

 • ICS notacija: 91.100.40
 • Broj strana: 42
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 04-03-2009
 • Cijena: 33€

MEST EN 1004:2012

Pokretne platforme i radni tornjevi od montažnih elemenata - Materijali, dimenzije, projektovana opterećenja, bezbjednost i zahtjevi za performanse


Više

 • ICS notacija: 91.220
 • Broj strana: 36
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 24-02-2012
 • Cijena: 29€

MEST EN 1008:2010

Voda za pripremu betona - Specifikacije za uzorkovanje, ispitivanje i ocjenu pogodnosti vode za pripremu betona, uključujući i vodu iz procesa u industriji betona


Više

 • ICS notacija: 91.100.30
 • Broj strana: 24
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 02-03-2010
 • Cijena: 22€

Pomoć pri pretrazi:

 • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
 • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
 • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
 • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
 • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
 • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
 • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.