Katalog standarda

Ovdje možete pretražiti standarde, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


Pretraženi standardi

Ukupno 2055 rezultata pretrage:

METI TS CEN/TS 1992-4-1:2013

Projektovanje pričvršćivača za upotrebu u betonu - Dio 4-1: Opšte


Više

 • ICS notacija: 21.060.01, 91.080.40
 • Broj strana: 70
 • Tehnički komitet: ISME/TK 002
 • Datum stupanja na snagu: 20-12-2013
 • Cijena: 41€

METI TS CEN/TS 1992-4-2:2013

Projektovanje pričvršćivača za upotrebu u betonu - Dio 4-2: Čeoni pričvršćivači


Više

 • ICS notacija: 21.060.10, 91.080.40
 • Broj strana: 36
 • Tehnički komitet: ISME/TK 002
 • Datum stupanja na snagu: 20-12-2013
 • Cijena: 29€

METI TS CEN/TS 1992-4-3:2013

Projektovanje pričvršćivača za upotrebu u betonu - Dio 4-3: Kanali za ankere


Više

 • ICS notacija: 21.060.01, 91.080.40
 • Broj strana: 34
 • Tehnički komitet: ISME/TK 002
 • Datum stupanja na snagu: 20-12-2013
 • Cijena: 29€

METI TS CEN/TS 1992-4-4:2013

Projektovanje pričvršćivača za upotrebu u betonu - Dio 4-4: Naknadno ugrađeni pričvršćivači - Mehanički sistemi


Više

 • ICS notacija: 21.060.99, 91.080.40
 • Broj strana: 30
 • Tehnički komitet: ISME/TK 002
 • Datum stupanja na snagu: 20-12-2013
 • Cijena: 25€

METI TS CEN/TS 1992-4-5:2013

Projektovanje pričvršćivača za upotrebu u betonu - Dio 4-5: Naknadno ugrađeni pričvršćivači - Hemijski sistemi


Više

 • ICS notacija: 21.060.99, 91.080.40
 • Broj strana: 30
 • Tehnički komitet: ISME/TK 002
 • Datum stupanja na snagu: 20-12-2013
 • Cijena: 25€

METI TS CEN/TS 81-76:2017

Bezbjednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova - Posebna primjena za liftove za prevoz lica i tereta sa pratiocem - Dio 76: Evakuacija liftovima osoba sa posebnim potrebama


Više

 • ICS notacija: 91.140.90
 • Broj strana: 32
 • Tehnički komitet: ISME/TK 012
 • Datum stupanja na snagu: 17-05-2017
 • Cijena: 29€

METI TS CEN/TS 81-83:2017

Bezbjednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova - Postojeći liftovi - Dio 83: Pravila za poboljšanje otpornosti prema vandalizmu


Više

 • ICS notacija: 91.140.90
 • Broj strana: 28
 • Tehnički komitet: ISME/TK 012
 • Datum stupanja na snagu: 17-05-2017
 • Cijena: 25€

METI TS CLC/TS 50568-4:2016

Razmjena podataka mjerenja električne energije — Dio 4: Fizički sloj zasnovan na SMITP B-PSK modulaciji i SMITP sloju linka podataka


Više

 • ICS notacija: 35.240.60, 91.140.50
 • Broj strana: 56
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 006
 • Datum stupanja na snagu: 26-09-2016
 • Cijena: 37€

Pomoć pri pretrazi:

 • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
 • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
 • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
 • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
 • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
 • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
 • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.