Katalog standarda

Ovdje možete pretražiti standarde, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


Pretraženi standardi

Ukupno 2076 rezultata pretrage:

METI TS CEN/TS 12390-10:2011

Ispitivanje očvrslog betona - Dio 10: Određivanje relativne otpornosti betona prema karbonizaciji


Više

 • ICS notacija: 91.100.30
 • Broj strana: 26
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 23-06-2011
 • Cijena: 22€

METI TS CEN/TS 12390-9:2017

Ispitivanje očvrslog betona - Dio 9: Otpornost na zamrzavanje/odmrzavanje – Ljuštenje


Više

 • ICS notacija: 91.100.30
 • Broj strana: 38
 • Tehnički komitet: ISME/TK 009
 • Datum stupanja na snagu: 22-09-2017
 • Cijena: 29€

METI TS CEN/TS 14383-3:2016

Zaštita od kriminala - Urbano planiranje i projektovanje zgrada - Dio 3: Stanovi


Više

 • ICS notacija: 91.040.30, 13.310
 • Broj strana: 60
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 25-07-2016
 • Cijena: 37€

METI TS CEN/TS 14383-4:2016

Zaštita od kriminala - Urbano planiranje i projektovanje - Dio 4: Prodavnice i kancelarije


Više

 • ICS notacija: 91.040.30, 13.310
 • Broj strana: 40
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 25-07-2016
 • Cijena: 29€

METI TS CEN/TS 14754-1:2014

Sredstva za njegu - Metode ispitivanja - Dio 1: Određivanje efikasnosti zadržavanja vode uobičajenih sredstava za njegu


Više

 • ICS notacija: 91.080.40
 • Broj strana: 14
 • Tehnički komitet: ISME/TK 009
 • Datum stupanja na snagu: 05-12-2014
 • Cijena: 16€

METI TS CEN/TS 15087:2016

Određivanje otpornosti prema podizanju ugrađenih glinenih i betonskih falcovanih crjepova - Metoda za ispitivanje pribora za povezivanje


Više

 • ICS notacija: 91.060.20, 91.100.30
 • Broj strana: 22
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 25-07-2016
 • Cijena: 22€

METI TS CEN/TS 15324:2014

Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje ekviviskozne temperature na osnovu viskoziteta pri niskofrekventnom oscilatornom smicanju korišćenjem reometra sa dinamičkim smicanjem


Više

 • ICS notacija: 75.140, 91.100.50
 • Broj strana: 30
 • Tehnički komitet: ISME/TK 009
 • Datum stupanja na snagu: 05-12-2014
 • Cijena: 25€

METI TS CEN/TS 15325:2014

Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje viskoziteta pri nultom smicanju (ZSV) korišćenjem reometra za naprezanje smicanjem u režimu tečenja


Više

 • ICS notacija: 75.140, 91.100.50
 • Broj strana: 22
 • Tehnički komitet: ISME/TK 009
 • Datum stupanja na snagu: 05-12-2014
 • Cijena: 22€

Pomoć pri pretrazi:

 • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
 • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
 • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
 • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
 • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
 • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
 • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.