Katalog standarda

Ovdje možete pretražiti standarde, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


Pretraženi standardi

Ukupno 2116 rezultata pretrage:

METI CEN/TR 15894:2017

Građevinski okov - Okovi za vrata koja koriste djeca, starije osobe i osobe sa posebnim potrebama u privatnim i javnim objektima - Uputstvo za projektante


Više

 • ICS notacija: 91.190
 • Broj strana: 56
 • Tehnički komitet: ISME/TK 009
 • Datum stupanja na snagu: 22-09-2017
 • Cijena: 37€

METI CEN/TR 15985:2015

Termoizolacioni proizvodi - Fabrički proizvodi od ekspandiranog polistirena (EPS) - Dobrovoljna sertifikacija sirovina


Više

 • ICS notacija: 13.220.50, 91.100.01
 • Broj strana: 14
 • Tehnički komitet: ISME/TK 009
 • Datum stupanja na snagu: 24-07-2015
 • Cijena: 16€

METI CEN/TR 16045:2015

Građevinski proizvodi - Ocjena ispuštanja opasnih materija - Sadržaj propisanih opasnih materija - Izbor analitičkih metoda


Više

 • ICS notacija: 91.100.01
 • Broj strana: 62
 • Tehnički komitet: ISME/TK 010
 • Datum stupanja na snagu: 24-07-2015
 • Cijena: 41€

METI CEN/TR 16061:2017

Mjerila gasa – Smart gasni mjerači


Više

 • ICS notacija: 91.140.40
 • Broj strana: 44
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 22-06-2017
 • Cijena: 33€

METI CEN/TR 16098:2015

Građevinski proizvodi - Ocjena ispuštanja opasnih materija - Koncept horizontalnih postupaka ispitivanja kao podrška zahtjevima Direktive za građevinske proizvode


Više

 • ICS notacija: 91.100.01, 13.020.99
 • Broj strana: 40
 • Tehnički komitet: ISME/TK 010
 • Datum stupanja na snagu: 24-07-2015
 • Cijena: 29€

METI CEN/TR 16142:2015

Beton - Studija o karakterističnom ponašanju pri izluživanju iz očvrslog betona za upotrebu u životnu sredinu


Više

 • ICS notacija: 91.100.30; 91.100.10
 • Broj strana: 60
 • Tehnički komitet: ISME/TK 009
 • Datum stupanja na snagu: 24-07-2015
 • Cijena: 37€

METI CEN/TR 16220:2015

Građevinski proizvodi - Ocjena ispuštanja opasnih materija - Dopuna postupka uzorkovanja


Više

 • ICS notacija: 91.100.01, 13.020.70
 • Broj strana: 62
 • Tehnički komitet: ISME/TK 010
 • Datum stupanja na snagu: 24-07-2015
 • Cijena: 41€

METI CEN/TR 16239:2015

Pravila za ugradnju elemenata od gipsa ojačanog vlaknima


Više

 • ICS notacija: 91.100.10, 91.180
 • Broj strana: 54
 • Tehnički komitet: ISME/TK 009
 • Datum stupanja na snagu: 09-10-2015
 • Cijena: 37€

Pomoć pri pretrazi:

 • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
 • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
 • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
 • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
 • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
 • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
 • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.