Katalog standarda

Ovdje možete pretražiti standarde, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


Pretraženi standardi

Ukupno 2076 rezultata pretrage:

METI TS CEN/TS 15379:2016

Upravljanje zgradama - Terminologija i opseg usluga


Više

 • ICS notacija: 01.040.35, 01.040.91, 35.240.99, 91.140.01
 • Broj strana: 24
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 25-07-2016
 • Cijena: 22€

METI TS CEN/TS 15548-1:2017

Proizvodi za termalnu izolaciju za građevinsku opremu i industrijske instalacije - Određivanje termalne otpornosti metodom zaštićene vruće ploče - Dio 1: Mjerenja na većim temperaturama od 100 °C do 850 °C


Više

 • ICS notacija: 91.100.60
 • Broj strana: 30
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 004
 • Datum stupanja na snagu: 22-09-2017
 • Cijena: 29€

METI TS CEN/TS 15680:2014

Montažne drvene stepenice - Metode mehaničkog ispitivanja


Više

 • ICS notacija: 91.060.30
 • Broj strana: 34
 • Tehnički komitet: ISME/TK 015
 • Datum stupanja na snagu: 05-12-2014
 • Cijena: 29€

METI TS CEN/TS 15810:2016

Upotreba grafičkih simbola na integrisanoj opremi za automatizaciju zgrada


Više

 • ICS notacija: 01.080.20, 91.140.01
 • Broj strana: 30
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 25-07-2016
 • Cijena: 25€

METI TS CEN/TS 15963:2014

Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje temperature žilavosti pri lomu pomoću metode savijanja u tri tačke na epruveti sa zarezom


Više

 • ICS notacija: 91.100.50
 • Broj strana: 24
 • Tehnički komitet: ISME/TK 009
 • Datum stupanja na snagu: 05-12-2014
 • Cijena: 22€

METI TS CEN/TS 16134:2016

Dimnjačke kape - Opšti zahtjevi i metode ispitivanja nezavisne od vrste materijala


Više

 • ICS notacija: 91.060.40
 • Broj strana: 42
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 25-07-2016
 • Cijena: 33€

METI TS CEN/TS 16346:2015

Bitumenska veziva - Određivanje stepena stabilnosti i trenutne prionljivosti katjonskih bitumenskih emulzija sa agregatom frakcije 2/4 mm


Više

 • ICS notacija: 91.100.50; 75.140
 • Broj strana: 14
 • Tehnički komitet: ISME/TK 009
 • Datum stupanja na snagu: 09-10-2015
 • Cijena: 16€

METI TS CEN/TS 16459:2016

Izlaganje krovova i krovnih pokrivača dejstvu požara spolja - Proširena primjena rezultata ispitivanja iz CEN/TS 1187


Više

 • ICS notacija: 13.220.50, 91.060.20
 • Broj strana: 102
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 25-07-2016
 • Cijena: 51€

Pomoć pri pretrazi:

 • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
 • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
 • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
 • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
 • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
 • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
 • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.